Kiírás és szabályzat

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány (RO-330046 DEVA, Progresului 6.), és a Republic Group KFT. (1051 Budapest, Paulay Ede utca 55.) (a továbbiakban együttesen: Szervezők), meghirdeti a „Dévai Szent Ferenc Alapítvány rajzpályázat” című pályázatot.   

I. Pályázat gyermekeknek

1. A pályázatban részt vehet minden

 1. 3-18 év közötti gyermek
 2. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány napközi- és bentlakóotthonok tagja

aki a játék időtartama alatt a 2. és 3. pontban megjelölt részvételi feltételt teljesíti (a továbbiakban: Pályázó).

2. A pályázatban való részvétel feltételei:

 1. A megadott 3 témakörben: 1;kik vagyunk 2;miben hiszünk 3;így élünk, maximum 3 db A/4 vagy A/3 méretű rajz készítése, és
 2. a http://szentferencalapitvany.org/ weboldalra történő alkotás feltöltése a pályázat időtartama alatt, vagy
 3. az alkotás postai úton történő megküldése, úgy, hogy a rajz a pályázat időtartama alatt (2013. november 14-ig) kézbesítésre kerüljön (postacím: H-1365 Budapest, Pf. 749). A pályamunkák hátuljára kerüljenek rá a 3. pontban leírtak.

Egy Pályázó maximum 3 rajzával pályázhat, bármelyik kategóriában. Az alkotásokat egy szakmai zsűritagokból álló kuratórium (Eszenyi Enikő, Böszörményi Nagy Gergely, Dr. Pászthy Beáta, Fabricius Gábor) bírálja el, az alábbi szempontok szerint:

 • kreativitás;
 • témához való kötődés;
 • művészi érték;
 • technikai tudás;
 • egyéni látás- és kifejezésmód.

3. Érvényes pályázatnak csak az minősül, amelyhez a Pályázó az alábbi adatokat megadja (online feltöltés során, vagy a pályamunka hátoldalán feltüntetve):

 • vezetéknév;
 • keresztnév;
 • életkor;
 • város, község;
 • napközi- vagy bentlakóotthon neve;

A pályázat során 4 korcsoport munkái külön kategóriában kerülnek értékelésre. A 4 korcsoport a következő életkorokat jelöli:

 • 3-6 év
 • 7-10 év
 • 11-14 év
 • 15-18 év

4. A pályázat időtartama 2013. november 14-én, 24 óráig tart.

A pályázat lezártát és az alkotások elbírálását követően a pályázat nyertesei az alábbi ajándékok átvételére jogosultak:

Minden korcsoport első helyezettei (fődíjasok): Budapesti hétvége teljes ellátással (utazás, szállás, étkezés), aminek során a Nemzeti Galéria, a Vígszínház, az Akvárium Klub, és a Ludwig Múzeum kerül megtekintésre.

Minden korcsoport második helyezettei: Írószerek (pasztell szett, papírcsomag, rajztábla)

Minden korcsoport harmadik helyezettei: Írószerek (pasztell szett, papírcsomag, rajztábla)

A legaktívabb ház első helyezettei: Fényképezőgép

A legaktívabb ház második helyezettei: Gofrisütő

A legaktívabb ház harmadik helyezettei: Társasjáték

Eredményhirdetés helyszíne: http://szentferencalapitvany.org/

Eredményhirdetés időpontja: 2013. december 2.

Díjátadás várható helyszíne: postai úton

Díjátadás várható  időpontja: 2013. december

Pályázattal kapcsolatos információnyújtás koordinátorunknál: 06 30 457 6832 telefonszámon vagy a tuzko.lili@hellorepublic.com e-mail címen.

5. A Szervezők a pályázat nyerteseit 2013. december 6-ig értesítik a megadott elérhetőségek valamelyikén. A nyeremény várhatóan a 4. pontban meghatározott helyszínen és időpontban kerül átadásra. Amennyiben a nyertes előzetesen jelzi, hogy nem tudja a helyszínen átvenni a nyereményt, úgy a nyertes és a szervezők egyeztetik, milyen módon juthat el a nyeremény a nyerteshez. Amennyiben a nyertes a jelen szabályzat szerint valamilyen okból kifolyólag kizárásra kerülne, úgy a szervezők haladéktalanul értesítik a pótnyertest.

6. A Szervezők a pályázat eredményét 2013. december 2-án a http://szentferencalapitvany.org/ internetcímen nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes neve, lakóhelye vagy napközi otthonának neve (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

7. A Szervezők a nyeremény átadásáig kizárhatják a nyertest abban az esetben, ha a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a nyertes egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek.

8. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket felelősség nem terheli.

9. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Republic Group KFT. viseli.

10. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Pályázó vagy annak törvényes képviselője nyereményét nem veszi át 20 napon belül, abban az esetben pótnyertest hirdet a kuratórium, akit/akiket az át nem vett nyeremény illeti.

11. Ha a Pályázó feltölti a http://szentferencalapitvany.org/ weboldalra vagy postai úton a megadott címre elküldi pályázatát, azzal elfogadja a jelen pályázati feltételeket és feltétel nélküli beleegyezését adja, hogy személyes adatai a Szervezők „adatkezelő” adatbázisába kerüljenek. A Szervezők az adatokat kizárólag a jelen Pályázat céljából rögzítik, és azokat kizárólag a Pályázat lebonyolításához használják fel, azokat 3. személynek nem adják át. A Szervezők addig az időpontig tárolják és kezelik az adatokat a fenti céllal összefüggésben, amíg a Pályázattal összefüggésben a vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

12. A Pályázó és/vagy törvényes képviselője feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén neve és a helység ahol él, nyilvánosságra kerüljön.

13. A pályázó és/vagy törvényes képviselője a pályázati feltételek elfogadásával kifejezetten a beleegyezését adja, hogy az általa elkészített pályaművet, valamint az átadáskor készült fotókat és videofelvételeket a Szervezők a pályázat ideje alatt és a pályázat lezártát követően a Rajzpályázat programmal kapcsolatban szabadon felhasználhatják a Pályázó neve és életkora feltüntetésével. A Pályázó ezzel a pályaművel kapcsolatos valamennyi szerzői-és szomszédos jogról lemond a Szervezők javára és semmilyen ellenszolgáltatásra vagy díjra nem tart igényt.

 

II. Pályázat a legaktívabb házaknak

14. A nyertesek mellett a kuratórium 3 különdíjas házat is meghatároz. A 3 különdíjas háznak azokat a házakat tekintik, ahonnan a létszámhoz viszonyított legtöbb munkák érkeznek. A megadott adatokra az 1., 2., és 3. pontban meghatározott feltételnek kell megegyeznie.

15. A házakban lakóknak nincs más teendőjük, mint motiválni a ház többi lakóját, hogy minél többen töltsenek fel pályamunkákat a http://szentferencalapitvany.org/weboldalra, vagy küldjék el a megadott postai címre. A pályázatban minden olyan ház automatikusan részt vesz, ahol legalább egy lakó küld be pályázati anyagot.

16. A pályázat lezárása (2013. november 14.) után a pályázók által beküldött pályázati anyagok összesítésre kerülnek. A pályázat elbírálása a házak lakói által beküldött pályázati munkák száma és a házakban lakók arányában történik. Az arány meghatározásakor a szervezők súlyozott átlaggal számolnak, így biztosítva azt, hogy a kevesebb lakóval rendelkező házak egyenlő eséllyel vegyenek részt a pályázatban.

17. A Szervezők, a házak nyerteseinek értesítése során a 4-14. pontban felsoroltak szerint járnak el.