• Kik vagyunk?

  A Szent Ferenc Alapítványt az erdélyi ferences szerzetesek hozták létre 1993 tavaszán. Célja segíteni a legkisebbeket, azokat, akik másnak nem kellenek!
 • Miben hiszünk?

  Céljaink a gyermekek érdekeinek képviselete, szellemi és szociális fejlődésük elősegítése, szociális védelme és nevelésének elősegítése, támogatása.
 • Így élünk

  Hírek, történetek és gondolatok a Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiban lakók életéből, amelyek reményeink szerint sokaknak szolgálhatnak példaként.

Friss

 • Dienes Valéria

  Dienes Valéria, filozófusnő (1879-1978) megtérése (saját szavaival) Dienes Valéria (1879-1978) filozófusnő Bergson tanítványa volt Párizsban; Babitscsal, a korabeli szellemi élet nagyjaival volt kapcsolatban, s egy néhány évtizedes materialista “kitérő” után 1923-ban megtért, majd hamarosan Prohászka Ottokár lett a lelki vezetője. Megtérésének történetét így mesélte el Belon Gellértnek: (1923-ban, hazatérésem után) „először Pápára mentem, mert édesanyámnak […]
 • Waterloo

  1815. június 18-án vívták Bonaparte Napóleon francia császár, és a hetedik koalíció – Blücher marsall porosz és Wellington herceg vezette – csapatai a sorsdöntő waterlooi ütközetet. A francia vereség az 1815 márciusában visszatérő Napóleon száznapos uralmának végét, a történelem egyik legtehetségesebb hadvezérének bukását jelentette. Napóleont a Párizsba bevonuló győztes hatodik koalíció vezetői 1814 májusában Elba […]
 • Herceg Anita asszony látogatása

  A kedves Herceg Anita asszonyt nagy-nagy szeretettel köszöntjük Erdély földjén! Köszönjük, hogy most ez alkalommal ajándékozó szeretettel meglátogatta a torockói, a teremi és a gyergyószentmiklósi otthonainkban lakó gyermekeket! Isten fizesse az áldott anyai, törődő szeretetet, mert ezáltal a gyermekeinknek azt adja amire nekik a legnagyobb szükségük van!! Imádságos szeretettel, Csaba t.
 • Köszönet gyermekeink orvosainak!

  Hálás szeretettel köszönöm Gyenes Vilmos főorvos úrnak és kedves kollégáinak gyermekeink felé forduló jóságát, a vizsgálatokat! A hosszú évek óta tartó szakmunkájukkal, az évről évre visszatérő segítségükkel, a gyermekeink, a karjaink közé hullott csillagaink, egészségesebben, szebben ragyoghatnak!! Isten fizesse a jó szót, a tanácsot, még a terítékre kerülő bajokat, betegségeket is, mert azt amiről tudunk, […]
 • Ima Aleppoban

  “Több száz keresztény és muszlim gyermek gyűlik össze október 6-án Aleppóban és egész Szíriában, hogy azért imádkozzanak, legyen vége a háborúnak, az erőszaknak, és köszöntsön béke az országukra. A ferences atyák kezdeményezéséről Butrosz Marayati örmény katolikus érsek adott hírt. Az aleppói iskolák diákjai egy felhívást is aláírnak és ujjlenyomatukkal megpecsételnek, amelyben azt kérik a világ […]
 • Gyermeknevelési gondok?

  Felnőtt az első olyan generáció, amely sokak szerint „minden realitásérzéket nélkülöz, önző, gyenge és kapzsi” http://hvg.hu/elet/20080710_szernyeteg_gyerekek_kindergarchy_epstein Gyermeknevelési gondok a XXI században? Reális gondok!! Az egyik kollégám azt mondta, hogy ő a gyermeknevelést csak addig vállalja, míg a gyermeket ő oda teheti mosogatni, krumplit pucolni, takarítani maga után, ha ezt a gyermekvédelem megtiltja akkor ő beadja […]
 • A remény emberei – 5.

  A remény emberei: A Gyermek Jézus Stúdió kisfilmje Tarsoly Mátyásról https://youtu.be/bBWgbqZzaIs  
 • Erdély csillaga! In memoriam Márton Áron

   Márton Áron (Csíkszentdomokos, 1896. augusztus 28. – Gyulafehérvár, 1980. szeptember 29.) az erdélyi katolikus egyházpüspöke. Jelmondatául a „Non recuso laborem” – nem futamodom meg a munkától – mondatot választotta. „Ez a latin nyelv gazdagsága alapján akár így is fordítható: nem utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést. Mély értelmű utalás volt ez munkával és […]
 • …pappá szentelésének 75-ik évében

  Antal atyát 1941. szeptemberében szentelte egyedül, külön Márton Áron püspök úr szerzetespappá Gyulafehérváron a püspöki kápolnában, néhány munkatársa társaságában! A kép most készült Szászvároson, Antal atya pappá szentelésének 75-ik jubileumi évében! A képen Antal atya imára kulcsolt keze és egy torta azzal a mondattal, mellyel Áron püspök fogadta a fiatal, szolgálati papságra jelentkező szerzetest! Tudod-e […]
 • Isten áldását kérem Palira

  Isten áldását kérem kedves fiamra, Palira és a Szent Ferenc Alapítványnál felnőtt, vagy éppen most cseperedő fiukra, lányokra! Adná a jó Isten, hogy mindannyian ilyen határozottan, biztonságosan üljenek, és vágtatva haladjanak céljaik felé abba a nyeregben, amelyre felkapaszkodtak!   Büszke örömmel, Csaba t.