Szövetség napja Marosillyén

Az irgalmasság, szeretet és tiszta öröm jegyében

Több százan jöttek el idén is a Kárpát-medence minden sarkából Marosillyére, Bethlen Gábor szülőházába, megünnepelni a Szövetség napját. Mindannyian az Újszövetség népei vagyunk – református, evangélikus, ortodox testvéreink ugyanazzal az Istennel kötöttek szövetséget, mint mi, katolikusok. Egy csapatban vagyunk, egy a zászlónk: Jézus Krisztus!! Kárpát-medence lakóit Árpád vezér merte, tudta egy asztalhoz ültetni! Őseink a vérszerződésben szövetséget kötöttek, hogy együtt, váll a váll mellett, maguk és gyermekeik számára tündérkertté teszik drága szülőföldünket, a gyönyörű Kárpát-medencét!! Ez a két szövetség határozza meg az életünket, és ezeket a döntéseket jó tudatosan újból és újból megújítani– fogalmazott üzenetében Böjte Csaba atya, a Szövetség napjának kezdeményezője.

A tanévzáróhoz, gyermeknaphoz is kötődő ünnepség idén további szép tartalommal gazdagodott. A szentmisére megérkezett Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéje, ráirányítva a jelenlévők tekintetét az irgalmasság szentjére, aki alig 24 esztendőnyi földi életét teljességgel az Úrnak szentelte. II. András magyar király lányaként 4 évesen került el otthonról, miután eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal. 14 évesen köt házasságot és férjét tiszta szívvel, rajongóan szereti. Három gyermekük születik, legnagyobb lányukat, Gertrúdot boldogként tisztelik. Erzsébet zsenge gyermekkorától különös szeretettel ragaszkodik Istenhez és gyöngédséggel, irgalommal karolja fel az elesetteket, szegényeket. Az 1225-ben kitört éhínség idején a wartburgi vár kamráit, éléstárát megnyitva etette, ápolta az éhezőket. Férjéhez, Lajoshoz tiszta, hűséges szeretet fűzte, életrajzírói szerint Erzsébet legbensőbb titka s egyúttal legvonzóbb vonása az volt, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között – hangsúlyozta Szent Erzsébet életét felelevenítve Marek Bernardin OFM, aki Tóth János csernakeresztúri plébánossal közösen celebrálta a marosillyei szentmisét. Bernardin atya arra bíztatta a fiatalokat, gyermekeket: merjenek tiszta szívből szeretni, bátor döntéseket hozni és Szent Erzsébet példáját követve Isten eszközévé válni az irgalmasság cselekvésében.

13319997_10209709820401174_8397733200968036677_n 13312693_10209710168169868_9003019446680011246_n

A szentmisét követően Palkó Cecília, a Szent Ferenc Alapítvány igazgatója Böjte Csaba atya nevében nyújtotta át a Gyermekek barátja oklevelet azoknak, akik évek óta fáradhatatlan odaadással támogatják az alapítványnál nevelkedő gyermekeket.Tanév végén nemcsak a jó és rossz jegyeket vesszük számba, hanem azokat a támogatóinkat is, akik segítségével fenntarthattuk gyermekvédelmi intézményeinket. Úgy érezzük, hogy nemcsak a jó Istennek kell megköszönni egy verejtékes munkával eltöltött év után az eredményeket, hanem mindazoknak, akik önzetlenül, szeretettel segítettek. Legszívesebben Déva minden lakójának, a Hunyad megyei tisztségviselőknek köszönetet és hálát mondanék, de a gyerekekkel való konzultáció alapján néhányukat külön kiemelve szeretnénk kitüntetni – fogalmazott Palkó Cecília, színpadra szólítva a díjazottakat: Winkler Gyula EP képviselőt, Pogocsán Ferdinánd dévai RMDSZ tanácsost, Balogh-Botár Károly Csabát, a Téglás Gábor Elméleti Líceum aligazgatóját, Lengyel Izabella tanítónőt, zenetanárt, Gáspár-Barra Réka újságírót, Barna Tamást, a Republic of Art ügyvezető igazgatóját, az alapítványt bemutató kisfilm alkotóját Csákány Juditot, a megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság munkatársát és Ciceri Attila Petőfi-ösztöndíjast, aki kilenc hónapja oktatja néptáncra az alapítványnál nevelkedő gyermekeket, fiatalokat. A fiatal szegedi táncoktató a gyermekekkel való közvetlen kapcsolata, nagyszerű nevelő munkája nyomán igazi vastapsot kapott az elismerő oklevél mellé.  A délután folyamán pedig további sokszoros tapsban, elismerésben volt része, hiszen a Veresbástya tövében felállított színpadon korosztályonként mutatkoztak be az általa vezetett tánccsoportok, irigylésre méltó virtuozitással, jókedvvel adva elő a különböző magyar tájegységek táncait. Az ünnepi műsort a Dévai Gyermekzenekar és Dalos Pacsirta Énekkar közös fellépése nyitotta meg az Örökségünk című dallal, majd színpadra léptek további meghívottak: a budapesti Zurgó együttes, a lemhényi és szegedi táncegyüttesek, valamint a Csernakeresztúri Hagyományőrző Csoport és a dévai Renaissance együttes. Utóbbiak a tánc mellett kürtőskaláccsal  is meglepték a Szövetség napjára érkezett több száz gyermeket és meghívottat. A kalácsosztás előtt azonban mindenki jóllakhatott a Szent Ferenc alapítvány munkatársai és az RMDSZ dévai szervezetének képviselői által főzött ízletes gulyással. A délutáni hőségben pedig a gyermekek a magyarországi Sebestyén István jóvoltából jókora adag fagylalttal hűsölhettek. A rendezvény házigazdája, Varga Csaba marosillyei „várkapitány” hálásan mondott köszöntet mindenkinek a szeretetben, örömben gazdag napért, a támogatók sorában megemlítve a Communitas Alapítványt, illetve a Bethlen Gábor Alapot is.

GBR Nyugati Jelen

communitas_vizszintesBGA_kep_png