Hogyan segíthetsz

„A Szent Ferenc Alapítvány keretében nagyon sokan szövetséget kötöttünk szeretetből, bizalommal az élet szolgálatára. Isten kegyelmét szüntelenül érezzük, mert újabb és újabb feladatot bízott ránk, és mindig küldött társakat is, anyagi segítséget is, hogy az élet szolgálatát eredményesen tudjuk végezni.” (Csaba testvér)

Szeretettel és köszönettel fogadjuk a felénk nyújtott kezeket. A jószándékú emberek imájukkal, a szabadidejük odaajándékozásával, gyermekek befogadásával, anyagi hozzájárulásukkal segítik otthonainkat. Nélkülük Déva nem lehetne a szeretet, az összefogás és a remény élő és éltető szimbóluma.

IMG_7751A mai időben felgyorsult az információáramlás. Az utóbbi időben – azt lehet mondani – Csaba testvér a TV-ben, az újságokban, szinte mindenütt jelen van. Kicsit azonban hamis lehet a kép: a sokszor, sok helyen „jelen levés” még nem jelenti a segítség megjelenését.

Az a tapasztalatunk, ha Te személyesen nem állsz mellé, ha Te személyesen nem fektetsz bele energiáidból, ha Te személyesen nem segítesz, semmi sem megy tovább. Gyere, állj mellénk, próbáljuk együtt: türelemmel, szeretettel, reménnyel a szívünkben.

Imával: Hihetetlen erővel képes összefogni minden jó szándékú embert az ima ereje. Egymásba kapcsol, erőt ad, az Istenhez emel. Déván és környékén számtalan emberi ésszel, képzelőerővel, tapasztalattal el nem gondolható módon valósulnak meg a megvalósíthatatlan dolgok. A csoda itt hétköznapi módon létezik, jelen van és működik. Sokszor csak ez segít! Imádkozz érte!

Az időd odaajándékozásával: Csaba testvér gyakran mondogatja nekünk; jó lenne, ha a fiataljaink, az anyaországi testvéreink eljönnének és adnának nekünk az életükből, egy hetet, egy hónapot, egy évet …  Hihetetlen nagy szükség van munkás kezekre, a gyermekek ölelgetésére, simogatására, a beszélgetésekre, a nevelőszülők időleges tehermentesítésére… Néhány heti ottléttel is nagyon nagy terhet vehetsz le a hátukról. (Az önkéntességgel kapcsolatosan bővebben lásd Önkéntesség menüpontot.)

IMG_7726Anyagi segítséggel: Itt elsősorban pénzre gondolunk, hiszen ruhát, egyebet gyakran küldenek. A pénzzel jól lehet gazdálkodni és szintén hihetetlen nagy szükség van rá. A gyermekek megmentéséhez minimális pénzre van szükség, kb. havi 10-15 ezer Ft-ra. Ennek a felére van csak anyagi fedezet. A többit Csaba testvérnek kell „összekoldulnia”. Az élelmiszer, kenyér, stb. árak gyakran magasabbak, mint idehaza.

Számlaszámunk MBH Bank 10300002-20145639-00003285

(Az adományozással kapcsolatban lásd bővebben az Adományok menüpontot.)

Keresztszülői programba való bekapcsolódással: A mindennapi életünkben mind a mai napig él az az ősi, szép szokás miszerint a keresztelési szertartáson a keresztszülők önként felajánlják és felvállalják, hogy – ha az édesapával és édesanyával valamilyen rendkívüli dolog történne és azontúl képtelenek lennének ellátni szülői feladatukat – Ők lépnek az édes szülők helyére és vállalják a kisgyermek felnövekedésének gondjait. Ennek a szép kapcsolatnak mintájára indítottuk el  Csaba testvér által fenntartott gyermekvédelmi intézetekben nevelkedő gyermekek és az őket személyesen támogatni szándékozók között– egy ún. fogadott keresztszülői kapcsolatot. (A keresztszülőséggel kapcsolatosan bővebben lásd a Keresztszülői program menüpontot.)

IMG_7721Déva-Vár-Kör: A Déva-Vár-Kör egy rendszeres találkozó Budapesten a Dévai Szent Ferenc Alapítvány barátainak, önkénteseinek, támogatóinak, segítőinek és mindenkinek, aki érdeklődik a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkája és a gyermekek iránt. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné az Alapítványt önkéntes munkával támogatni vagy szívesen ismerkedik meg közelebbről az Alapítvány életével.

Ez a találkozó lehetőség arra is, hogy az Alapítvány segítői, támogatói, önkéntesei, barátai egymással is tudjanak találkozni, élményeiket, tapasztalataikat megosztani, és nem utolsó sorban lelkiekben is közösen megerősödni.  Közös imádság után mesélünk az alapítvány életének aktualitásairól és minden alkalomra lehetőség szerint vendéget is hívunk.

(A Déva Vár Kör találkozókat Budapesten az Alapítvány Ferenciek terén, a Kárpáti udvarban lévő, irodájában, a „Jóhírodában” tartjuk, havi rendszerességgel.)