Mátraverebély-Szentkút

2021. május 15.
 
„Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen!” Jn 16,23
 
Lendítő erőt, kitartó bátorítást kérek Istentől a magunk számára, hogy mindazt, mit Fatimában és más jelenések alkalmával a mi mennyei Édesanyánk tőlünk kér, azt akarjuk, tudjuk teljesíteni! 1917-ben az első nagy világégés közepette, Mária megmutatta a kiutat a háború poklából, a megoldást, a ragyogó reményteli utat, mely a békés, boldog holnapba vezet! A béke királynője semmi olyat nem kér ami fájna, vagy nagy áldozatokkal járna! Problémáinkra a máriás gyógyszer nem drága, és elérhető, közel van mindannyiunk számára! 
 
12.00 – I. Elmélkedés: Fatimában a Szűzanya elsősorban azt kéri, hogy: „Imádkozzatok, sokat imádkozzatok!” Az ima, Isten imádása valóban gyógyszer, orvosság a világ problémáira? Lelkigyakorlatunk első elmélkedésében gondoljuk hosszan Istenhez fűződő kapcsolatunkat! 
 
15.00 – II. Elmélkedés: “Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért!”.  1917. május 13-án a Szűzanya ezzel zárja üzenetét, és ezt a kérését októberig minden hónapban megújította. Miért kérte tőlünk azt a Szűzanya, – teszi fel a kérdést maga a látnok, Lucia nővér – hogy rózsafüzért imádkozzunk, s miért nem azt, hogy menjünk mindennap misére? Mi az az erő, mi ebben az ősi imamódban van, amiért Mária egy világháború kellős közepén, mint bajainkra orvosságot a rózsafüzért ajánlja?
 
17.00 – III. Elmélkedés:  A “Fatimai titok” három különböző részből áll. Az első a pokol látomása volt. Az elmélkedés előtt olvassuk el a látnok levelét:  

“A Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, melyről úgy tűnt, a föld alatt van. A tűzben elmerült ördögöket és lelkeket úgy láttuk, mintha átlátszó fekete vagy barna izzó szénparázs lettek volna emberi alakban, s hányódtak a lángok között, melyek mint hullámok vitték őket. Magukból az ördögökből és lelkekből is lángok, füstfelhő és szikrák csaptak ki. Minden irányba hullottak, mint a szikrák hatalmas tűzvészben: súlytalanul és egyensúlyt vesztve. Közben reszketve jajgattak iszonyatukban és félelmükben, s kétségbeesetten kiáltoztak fájdalmukban. Az ördögök szörnyű és fölismerhetetlen állatok iszonyatos és visszataszító formájában mutatkoztak, átlátszóak voltak és feketék. 

Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. És hála a mi jóságos Mennyei Anyánknak, aki korábban (az első jelenéskor) megígérte nekünk, hogy az Égbe visz, különben azt hiszem, meghaltunk volna az iszonyattól és a félelemtől. Akkor tekintetünket a Szűzanyára emeltük, aki jósággal és szomorúsággal telve ezeket mondta: 

“Láttátok a poklot, ahova a szegény bűnösök lelkei zuhantak. Megmentsükre akarja megalapítani Isten a világban az én Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Ha megteszik, amit mondok nektek, sok lélek megmenekül és békéjük lesz. A háború a vége felé jár; de ha nem hagyják abba Isten bántását, XI. Pius pápasága alatt egy másik, még rosszabb háború fog kezdődni. Amikor egy éjszaka majd látjátok, hogy ismeretlen fény támad, tudjátok meg, hogy ez a nagy jel, amit Isten ad nektek arra, hogy megbüntetni készül a világot bűneiért a háború, az éhínség, s az Egyház és a Szentatya ellen irányuló üldözések által. Ennek megakadályozására kérem, ajánlják föl Oroszországot az én Szeplőtelen Szívemnek, s vezessék be az engesztelő szentáldozást elsőszombatonként. Ha teljesítik kéréseimet, Oroszország meg fog térni és békéjük lesz; ha nem, tévedéseit a világra fogja szórni háborúk gerjesztésével és az Egyház üldözésével. A jók vértanúk lesznek, a Szentatyának sokat kell szenvednie, nemzetek fognak elpusztulni. Végül az én Szeplőtelen Szívem győzni fog. A Szentatya föl fogja ajánlani nekem Oroszországot, mely meg fog térni, és a világ egy békés korszakot kap ajándékul.”

18.00 Szentmise: A kegyhely hivatalos szentmiséjén veszünk részt, ezt az Istentiszteletet fogjuk megosztani:

20.00 Rózsafüzér: a szentkúti lelkigyakorlatos közösség végzi.

Szeretettel hívlak, várlak a hétvégi elcsendesedésre, életünk újratervezésére!
Szeretettel, Csaba t.