Köszönet

Kedes Csaba testvér, kedves Támogatók!

Hálás  szeretettel mondunk köszönetet a zöldség adományért, ami hozzánk is elérkezett ízt adva ételeinknek, életünknek. Örömmel és bizakodással nézünk a jövőbe tudván, hogy a zord időkben is vannak akik szeretettel vannak irántunk. Szívből köszönjük áldozatos munkájukat és adományaikat.
Minden nap hálát adunk a Jó Istennek és kérjük az Ő segítő szeretetét minden jótevőnk életére!
Szeretettel B. Laci és családja
.