Évnyitó Székelyzsombordon

1515-ben született, pontosan 500 évvel ezelőtt Avillai Nagy Szent Teréz. Az erdélyi egyházmegyében egyedül a székelyzsombordi plébánia templom van Nagy Szent Teréz tiszteletére szentelve. A szépen elkészült székelyzsombordi házunkat is Nagy Szent Teréz, az imádkozó emberek védőszentjének oltalmába szeretnénk ajánlani. Főegyházmegyénk főpásztorával Dr. Jakubinyi Győrgy érsek úrral egyeztettünk és ő vállalta, hogy október 15-én, Nagy Szent Teréz emlékünnepén, a 11.00 órás búcsús szentmise után felszenteli legújabb gyermekvédelmi házunkat. Ezt a Brassó megyében létesült új házat tudatosan szenteljük az imádság, a lelki élet, a misztikus gondolkodás nagy mesterének a tiszteletére. Úgy érzem, hogy a világi színes csecsebecséktől csillogó-villogó lim-lomoktól elvarázsolt ember, nagyon kifordult önmagából. A személyes, bensőséges kapcsolatunk a teremtő Istenünkkel megszakadt. Ennek megannyi káros következményét nap mint nap láthatjuk! Gyógyirként ezért emeljük magasba a lelki élet nagy mesterének, Nagy Szent Teréznek a nevét, eszméjét, tanítását azáltal, hogy születése után 500 évvel, gyermekvédelmi központot nevezünk el az ő tiszteletére.

Nagy szeretettel hívunk, várunk Székelyföld talán legdélibb csücskébe! Gyertek imádkozzunk, kérjük az Istent, hogy segéljen meg, hogy Brassó megyében egyetlen magyar származású gyermek se sírjon, és ne maradjon ki a szegénység, árvaság miatt az iskolából.

Sok szeretettel, Csaba t.

2015.szept.9.