Csángó mise Csíksomlyóról!

Csángó mise Csíksomlyóról, felvételről is… ♥
“A csíksomlyói pünkösdi búcsú jeles eseménye a csángó mise. A
szertartást a Duna vasárnap felvételről közvetíti. A szentbeszédet
Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes mondja.
486721_373765976056578_993715870_n
Több évszázados hagyományt tesz közkinccsé a közmédia június 9-én
vasárnap: a Duna felvételről közvetíti a csíksomlyói búcsú csángó
miséjét. A május 18-ai, szombati szertartás felvételébe a nézők 9.30
órakor kapcsolódhatnak be.
A misének hagyományosan a csobotfalvi Szent Péter és Pál
plébániatemplom ad otthont. A kapcsolat a régmúltra tekint vissza, az
egyházközség a csángó zarándokok ellátásáért cserébe Moldvában
fakitermelési jogot kapott. Idén a Moldvából és Gyimesből összegyűlt
hívek, Csík legrégebbi templomának felújítása miatt, a kegytemplomban
gyülekeztek. Sokan szekerekkel érkeztek, mások, őseik hagyományát
követve, a hosszú utat – imádságos szívvel – gyalog tették meg.
A misét Hefler Gábor, gyáli plébános celebrálta, a szentbeszédet Böjte
Csaba, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
megálmodója mondta. A két papot szoros barátság fűzi egymáshoz, a
Magyarországról jött vendég is az Alapítvány patrónusa.
„Lehetne arról is gondolkodni, mennyire hiszünk mi Istenben,
egymásban, magunkban, de ettől csak elkedvetlenednénk – kezdte
prédikációját a Hit évére utalva az árvák gyámolítója. – Inkább azon
elmélkedjünk, mennyire hisz Isten az emberiségben, mennyire értjük meg
a szeretet parancsát. Jézus eljövetele ad feleletet e kérdésre is.”
A templom azon a szombaton is zsúfolásig megtelt. A pusztinai
gyermekkórus Nyisztor Ilona vezetésével érkezett, a gyimesfelsőloki
Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum diákjai is szép számmal vettek részt
az ünnepi misén. A szertartáson csángó népénekek és himnuszok
csendültek fel, az orgonán Borcsa Gergely csobotfalvi kántor játszott.
Adás: 2013. június 9., vasárnap magyar idő szerint 9:30, erdélyi idő
szerint 10:30″