Bűntudat, a bűnbánat, bár Isten drága ajándéka!

Bűntudat, a  bűnbánat, bár Isten drága ajándéka, mégis mi magunk is tudatosan kell törekedjünk arra, hogy önmagunkkal szembenézve, saját hibáinkat, gyengeségeinket, bűneinket számba véve, pillanatnyi helyzetünket felmérjük! A keresztény ember még ha Júdás bűne nyomná a lelkét, nem kétségbe esik, hanem a Megváltójához siet, sebzettségében Krisztushoz kiállt, gyógyulást keres! Nagyhét, nagypéntek a szentgyónás ideje keressük fel a plébánosunkat, egy papot és kérjük hogy hallgassa meg szentgyónásunkat, beszélgessen el velünk, oldozzon fel bűneink terhe alól!!


Ferenc pápa, az Egyház a bűnt elítéli, de a bűnét megbánó bűnöst irgalmas szeretettel fogadja, akárcsak egy édesanya az ő síró gyermekét! Miért hurcolod magaddal azokat a terheket, melyek lenyomnak, lehúznak! Egy gennyes fog megölhet, egy halálos bűn testedet, lelkedet szétmarja, megbetegít, kárhozatba taszít! Krisztus nagy ajándéka, az Egyház kétezer éves kincse a szentgyónás, gyógyít, erőt ad, újjá szül!! 
 
Hogy gyónunk?? Akár egy fogászhoz ahogyan bejelentkezünk, úgy kell egy papot is megszólítani!! Egy jó gyónás lehetőségért érdemes akár egy kegyhelyre elzarándokolni, bizalommal időpontot kérni! A többi paptestvéremmel együtt én is  hívom, szeretettel várom azokat, akik őszintén szeretnének szembenézni önmagukkal!! 
 
Lelki újjászületés, a lelki egészségünk napja nagypéntek, éljünk a megtérés, a szentgyónás új életet adó lehetőségével, Csaba t.