Az Úr angyala


A déli harangszóra a kollégáimmal összegyűlünk a kis kápolnában és együtt imádkozunk, elmondjuk az Úr angyala kezdeti imát! Jön a tavasz és a serdülőkért sokszor kell Isten elé térdelni! Sajnos egy IX-XII diák kapásból, sokszor percek alatt átgondolatlanul tud olyan sebeket okozni magának, vagy a társának, melyeket utólag nagyon nehéz gyógyítani! Kérlek, hogy imádkozzatok velünk a szép, okos, de sokszor roppant naiv fiatalokért!

 
Szeretettel, Csaba t.

 

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!
Az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.
Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!

Üdvözlégy Mária …

És az ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária …

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.