Az élet kérdése

Hány meg hány emberi lény sőt fiatal vallomásává válhatnak ezen gondolatok. Ott állnak csüggedten beszorulva gondolataikba és az erős lánc, a sötét homály mind elvakítja, nem engedi kitörni felszabadulni, mert eltakarja a világot ami a homályon a függönyön túl vár rá. Miért éljek sokszor ez vetődik fel bennük… van e értelme az életemnek? Mi jelentősége van annak, hogy én ma felkeljek… Miért?

Rohanva telnek el az évek, hónapok. Napról napra veszítünk életünk tartalékából. Sokszor úgy érezzük, hogy életünk egy színdarab, aminek szereplői mi vagyunk, de kiállunk életünk színpadára, és a forgatókönyvet nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy hogyan kell játszani, nem volt lehetőségünk részt venni az előpróbákon, nem készített fel senki, nem magyarázta meg senki, a darab értelmét, titkát. Olykor színre lépnek, olyan hamis rendezők, akik főszerepet ajánlanak, szinte semmi munka árán, gazdagságot, hatalmat, és mindenféle receptet egy kiváló szerep elnyeréséhez. Sokan bele csúsznak a csapdába, mivel minden egyén arra törekszik, hogy minél hamarabb rövid időn belül kiváló szerepet foglaljon el kevés.

Kutatások szerint, Svédországban a fiatalok 87%-a az élet értelmét az ideális női vagy férfipartner megtalálásában, a sportban, vagy a szórakozásban látja. Az Egyesült Államokban: „Az élet legfőbb értelme, hogy jól érezd magad a bőrödben” Az egyénközpontúság foglal legnagyobb szerepet.

Kutakodunk, keresgélünk, hogy miről szol valójában a forgatókönyvünk, hol van elásva? Ki őrzi, ki rejtegeti? Mintha titok lenne, hiszen nem titok éljük az életünket, játsszuk szerepünket könyv nélkül. Mint egy rossz tanuló, aki nem figyel a tanításra, pedig minden fel van tárva előtte. Nem rejtély, nem elásott kincs, sőt kézbe lehet fogni forgatókönyvünket és nap mind nap kapunk utasításokat igaz rendezőktől, csak mi nem vesszük észre. Pogány kérdés Miért éljek? Isten elküldte egyszülött fiát, aki életét áldozta azért, hogy az előadás, jól sikerüljön a forgatókönyv szerint, ami nem más, mint a Szent Biblia.

A Biblia felfedi előttünk, hogy a világegyetem és az értelmes lények nem véletlenszerűen jelentek meg. Isten mindent jól meghatározott okból és céllal teremtett. Mivel a menyei természet lényege a szeretet ( 1Jn 4:8 ) Isten indítéka, hogy teremtsen, éppen ez: hogy teremtményeire árassza szeretetét, célja pedig, hogy a lények boldogságát megsokszorozza a világegyetemben. Jegyezzük meg, hogy a boldogság, amire Isten teremtett minket, a szeretet átadásának és elfogadásának egyik következménye. A boldogság létezésével együtt jár a szabad választás joga. Aki a hit által követi Isten akaratát, akkor tisztán láthatja élete értelmét. Mi a lényeg? Élj, haladj a szeretet útján. Ha megtaláltad az utat érzed, hogy milyen boldogító érzés szeretettel táplálni környezetedet, akkor megtaláltad életed értelmét. Teremts paradicsomot lelkedben. Állítsd vissza a paradicsomot szívedben. Újból felteszem a kérdést: Mi az élet értelme? A megváltási terv felől szemlélve a bűnben élő ember célja, hogy helyre álljon lelkében újra a rend, mert Isten országa bennünk van. A forgatókönyvem abból áll, hogy szeretetet adjak a körülöttem élőknek, bizonyságot tegyek előttük Isten jóságáról, hogy e szeretet által ők is részesüljenek az örök életre való helyreállításban. Ne gyűjtsünk kincseket a földön, ami idő folyamán tönkre megy.

Költözködésem alatt vettem észre, hogy mennyi mindent voltam képes összegyűjteni egy év alatt.

Rájöttem, hogy engem nem is ezek a tárgyak éltetnek összegyűjtöttem mindent, és szétosztogattam így örült más is és én békésen elférhettem a szobámba. Bátran Lépjünk a szeretet útjára és merjük megfogni egymás kezét, hiszen paradicsom építéséhez, minden egyes alkotóelem szükséges és fontos, minden lélek, minden Isteni teremtmény. Ha egy alkotóelem kiesik, akkor az alkotás összeomlik. Gyerekekkel végzett gyakorlatban nagyon szépen és tisztán lehetett látni az alkotás lényegét. Körbe kellett állniuk, egy a körön kívül. A kívül álló feladata, az volt, hogy jusson a körbe. Szegény sokat próbálkozott, nagyon be szeretett volna jutni, de nem sikerült a társai nem engedték. Végül minden erejét összeszedte, és lökdösődni kezdett, mire az egyik nem bírta az egyensúly megtartását és ráesett a többire, így a kör szétesett, mindenki a földön hevert. A játék lényege az volt, hogy én nem mondtam a csoportnak azt, hogy társukat nem szabad beengedni. Így szabad akaratukból döntöttek úgy, hogy nem engedik be, így a kör összeomlott. Ha nem fogadjuk el egymást, nem szeretjük egymást, hiányzik egy építő ellem az alkotáshoz… akkor az összedől, mert nincs összetartás, béke egyetértés. A végén a csapat újra összeállt de már teljes létszámmal, így ülhettek volna estig is, estétől reggelig, a kör nem bomlott szét. Így álljunk össze mi is, hogy életünk szabályos kört alkosson, ne tegyük romokká.

Sose feledd te vagy a felelős életedért ezért tégy érte, építsd lelked paradicsomát

Bojoievschi Éva
Pszichopedagógus