A marosillyei Bethlen Ház épül szépül

A marosillyei Bethlen Gábor szülőház ebben az évben is programjaival, kiállításaival bizonyítja elhivatottságát az erdélyi és dél-erdélyi történet és kultúra iránt. Ezeknek megvalósítását, valamint az épület és kertjének fenntartását a Szent Ferenc Alapítvány a látogatásokból eredő adományból, fejlesztési pályázatokból finanszírozza.
A Bethlen Gábor Alap központi és regionális támogatásával idén egy fontos infrastrukturális fejlesztést tudtunk véghezvinni: az épülethez tartozó telken sikerült vad- és vagyonvédelmi kerítést építeni, amelyet a magyarországi Kaposvárról érkezett Gáz-Őr Kft. kivitelezett június 26-án.  A munkálatokat a Bethlen Gábor Alap összesen 850.000 Ft-tal támogatta, ebből 280 méter kerítés felállítása valósult meg.
A Szent Ferenc Alapítvány, valamint a Bethlen Gábor Szülőháza ezúton szeretné megköszönni ezt a támogatást. Isten fizesse meg!