Gyermek vagy karrier?!

2016. december 28. – szerda, Aprószentek

Gyermek vagy karrier?! Istennel való viszonyom, vagy a munkahelyem? Józsefnek döntenie kell, a mérleg egyik serpenyőjében a gyermek élete, a kis Jézus, a család, a mérleg másik serpenyőjében ott van a háza, a műhelye, barátai, a megrendelések, a karrier! József hamar meghozza a döntést, az élet mellett dönt, fogja a gyermeket, a feleségét és megy az éj leple alatt bankkártya nélkül, minden nélkül az idegenbe, menti a gyermek életét, az Istengyermekkel való élő kapcsolatát, mert számára az a fontos, az a legnagyobb érték!! Döntéseim alapján hogy látom, számomra mi a legfontosabb? Igent mondok az életre, a gyermekre, a családra, még akkor is, ha ebből hátrányom származik, ha netalán értük valamiről le is kell mondanom!
Adná a jó Isten, hogy ne a gyermekgyilkos Heródes, hanem Szent József szép példája vezessen bennünket!
Szeretettel, Csaba t.
Kép: Két nálunk végzett diák a pici babával, ők az élet mellett döntöttek!!
img_8705_2_2
—-
Miután a  bölcsek  eltávoztak,  íme, az  Úr  angyala  megjelent  Józsefnek
álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és  menekülj
Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül,
hogy megkeresi és megöli a  gyermeket.” József fölkelt, fogta a  gyermeket
és anyját,  és  még  azon  éjjel elment  Egyiptomba.  Ott  maradt  Heródes
haláláig,  hogy  beteljesedjék,  amit  az  Úr  a  próféta  által  mondott:
Egyiptomból hívtam  az én  fiamat. Amikor  Heródes látta,  hogy a  bölcsek
kijátszották,  nagy  haragra  lobbant,  és  Betlehemben  meg  annak  egész
környékén megöletett minden fiúgyermeket  kétévestől lefelé, a  bölcsektől
megtudott időnek megfelelően. Akkor  beteljesedett, amit Jeremiás  próféta
jövendölt: „Kiáltás  hangzik  Rámában,  nagy  sírás  és  jajgatás:  Ráchel
siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”
Mt 2,13-18