2016. december 10. – szombat

 2016. december 10. – szombat

 
Keresztelő Szent János az Újszövetség első prófétája! Nem a múltat siratja, hanem a holnapba néz, készíti az Úr útját, egyengeti ösvényét! Milyen jó lenne ha kevesebbet foglalkoznánk a múlttal, és többet az előttünk álló jövővel! Ma mindenki történész akar lenni, régi sebeket, fájdalmas sérelmeket emleget fel, pedig aki folyamatosan hátra néz, az jó nagyot fog esni! A jövő előttünk van, a világ bátor próféták után kiállt! Krisztus, a keresztség szentségében a papi, a prófétai, a királyi hivatást akarja adni az Ő gyermekeinek! Ő nem a gyász, a keserűség Istene, hanem az élet Ura! Hagyjuk a halottainkat a holtakra és mi fogjuk keményen az eke szarvát és nyomjuk határozottan a földbe, hogy életet adó barázdát hasítson a holnapnak! Az embert önként ne dobja be a törülközőt, küzdjön a maga és a népe életért! A napokban a 99 éves Antal atyát saját kérésére elhoztam Kecskemétre, mert még könyvet akar írni, és kéri, keresi az orvosok segítségét a munkája folytatásához! Csodálom az idős atyát, mert nem adja fel, jóformán nem lát, nem hall, járni sem erőst tud és mégis szeretné üzenetét megfogalmazni, elmondani a fiataloknak, mert hisz az Isten alkotta szép világunk jövőjében, a holnapban, és tudja, hogy az csak imádságból, összefogásból, és sok sok munkából fog az felépülni!
 
Hálás szeretettel, Csaba t.   
 
Kép: Antal atya a kórházban, új könyvének szerkezetét ismerteti a kezelő orvosával!!

img_8187

Színeváltozása után  tanítványai megkérdezték  Jézust: „Miért  mondják  az
írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés  eljön
ugyan, és helyreállít mindent,  én azonban azt  mondom nektek, hogy  Illés
már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így
szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy
Keresztelő Jánosról beszélt nekik.
Mt 17,10-13