Engeszteljük!

2022. november 4.

„Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról!” Lk 16,1

Mikor jön el az ítélet napja? Nem tudjuk, de azt biztosan tudjuk, hogy eljön! Bűnbánó szívvel a múltban engesztelő zarándoklatokat, böjtöt, imát vállaltak, végeztek az emberek! Úgy döntöttem, hogy a saját magam, a munkatársaim, a gyermekeink és a nagyvilág bűnéért, Istent engesztelni útra kelek és meglátogatom Mária Magdolna sírját!
Sajnos tudva és akarva bűnöket követünk el. Nem számolunk a tetteink következményeivel, pedig tudnunk kellene, hogy a családjainkat, de a világot sújtó bajok, krízisek forrása se más, mint az elkövetett bűnök!
– Júdás nem hitt a Megváltó Krisztus irgalmas szeretetében, magát ítélte el! Elbújt, majd önkezével vetett véget az életének.

– Mária Magdolna, nyomasztó bűnei alatt roskadozva Krisztushoz menekült, alázattal magát vádolta és bocsánatot nyer! Jézus lábát könnyeivel öntözi, hajával törli! A Megváltó felemeli és így szól a jelenlévőhöz: “sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Lk 7,47

Felgyorsult az élet! Csak rohanunk, mint a gyermek a csillogó – villogó játékboltban, s bár körülöttünk háborúban ég a világ, mi mégis önző módon csak a magunk pitiáner földi céljaival foglalkozunk! Mária Magdolna képes volt megállni, mindent elengedni, maga mögött hagyni, és bűnbánó szívvel Jézus keresztje alá borulni! Tanuljunk a megtérésben szentté váló, az engesztelő bűnbánatban példát adó Mária Magdolnától!
Szeretnénk egy kis filmet is forgatni az apostolok apostolának a remete barlangjában! Tanulni akarunk “nagyon szeretni” attól a nőtől, akit Jézus méltónak talált arra, hogy feltámadása után elsőnek köszöntsön, s aki által megüzente az apostoloknak, s általuk az egész világnak a halálból való feltámadás, az örök élet örömhírét!
A Szeplőtelen Szűzanyát csodáljuk, a bűnbánó Mária Magdolnát követjük. Mindketten ott álltak a kereszt alatt, mindketten ott állnak ma is Jézus Krisztus jobbján! Mindkét út a mennyországba vezet! Ha már nem tudtuk a bűn nélküli Szűzanyát követni, induljunk el Mária Magdolna útján Jézus Krisztus felénk tárt karjai felé!
Engeszteljük Teremtőnket jócselekedetekkel, zarándoklatokkal, böjttel, imával, kérjük, hogy a gyilkos háború tüzét oltsa el az emberek szívében!!
Bűnbánó szívvel, Csaba t.
.
Kép: Keresztút a csíksomlyói golgotán (Kaiser Ottó)