A Szent Klára ház

Munkánk gyümölcseiben jó gyönyörködni!! Az összefogásnak, az erőfeszítésnek mindig megvan a gyümölcse!! Hálás szeretettel köszönöm mindazok nagylelkű jóságát akik mellénk állnak a gyermekek,  fiatalok nevelésében, segítésében!!

Szeretettel, Csaba t. 

———- Továbbított levél ———-

Kedves Csaba testvér!

Csenge vagyok, most már végzős tanuló Kolozsváron a Babeș-Bólyai Tudományegyetemen és a Szent Klára ház egyik lakója is egyben. Ebben az évben végeztem a másodévvel  a Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom- világ- és összehasonlító irodalom szakán. A Jó Isten segítő erejével és a Kollégium lányainak bátorításával, segítségével sikeresen zártam mind a két félévet, az elsőt 8,48-as médiával, a másodikat 9,08-as médiával, vizsgáim nem maradtak el.
Hálával tartozom most már a harmadik éve, hogy én is a Szent Klára ház egyik lakója lehetek, ahol nagyon szeretem és igyekszem méltó lenni a helyemre, minél jobban teljesíteni az egyetemen, az életben.
Köszönettel, Csenge
Kép: Kolozsvári Szent Klára ház lakói.
IMG_5074_2