Szentély született…

Szentély született Déván a gyermek Jézus tiszteletére!

Istennek legyen hála, Erik provinciális testvér megáldotta a karácsonyi ajándéknak kért Gyermek Jézus Kápolnát, majd a dévai szentélyben bemutatta az első szentmisét a gyermekeinkkel! December 28 az aprószentek ünnepe! Az ártatlanul megölt gyermekek emléknapján, mi tudatosan szentélyt emelünk, hogy a gyermek Jézusnak otthona legyen, hogy ne kelljen elmenekülnie az emberek világából! Jelképes dolog, köszönet Erik testvérnek, amiért nem csak támogatta a kezdeményezésünket, hanem elindult és e téli időben 300 kilométert vezetett Déváig, hogy megáldja e kis kápolnát, hogy együtt imádkozzon velünk.

 
Ez a bolthajtásos terem a legrégebbi része a kolostornak. Biztos, hogy az építkezés előtt már mint különálló épület megvolt, és valószínű, hogy a templom építése alatt, itt tartották a szentmiséket a háromszáz évvel ezelőtt élt szerzetesek! Visszakanyarodunk  a gyökerekhez, most mikor mindenfelé fegyvereket vásárolnak, és gyilkos hadi stratégiákat készítenek, mi tudatosan szentélyt létesítünk, hogy a szeretet Istene otthonra találjon e földön! Gyertek imádkozzunk együtt, engeszteljük a hozzánk szeretettel lehajló Istent a magunk és a világ bűneiért!

Szeretettel, Csaba t.

.