Szent Péter rugalmassága

Szent Péter kap Jézustól egy csodaszép feladatot: Meg kell szerveznie az Evangélium hirdetését az egész világon!! És ő nagy lendülettel, a Szentlélek  csodatevő erejével bele is veti magát a munkába, szervez, alkot, létrehozza a diakónusi rendet, felszenteli Szent Istvánt és társait a nagy munkára, küldi őket hittel, reménnyel… És akkor a felcukkolt csőcselék meglincseli Szent Istvánt, majd nemsokára a gyilkosok egyike jön, hogy ö szeretne Szent István nyomába lépni, szeretné hirdetni a szeretet evangéliumát az egész földön!! Szent Péter nagysága, hogy nem zárkózik el mereven, duzzogva nem fordul félre, csalódva, hanem megtud bocsájtani Saúlnak és áldó kezét rátéve bizalommal küldi ezt az embert, hogy legyen a népek Apostola!

Döbbenetes!! Van Szent Péternek egy elképzelése, egy álma, de barátja, a kedves Szent István nem lesz a keresztény egyház nagy szónoka, hisz egyetlen levele sem maradt ránk. Neki az a kegyelem jutott, hogy az Újszövetség népéből elsőnek léphet be abban az országba, melyet Isten azoknak teremtett akik szeretik őt!! Isten logikája, nem a mi logikánk szerint működik: Az Úr a damaszkuszi úton megszólít egy gyűlölettől lihegő embert és rá bízza Szent István feladatát…

Miért történik így?! Nem tudom, de olyan jó látni azt, hogy Isten nem dől hátra még akkor sem, ha a feladatokat a mi kezünkbe helyezi… Olyan jó látni azt, hogy Teremtőnk képes még a leghabzóbb szájú ellenségből is társat, barátot formálni számunkra… Szent Péter nagysága, hogy képes együtt működni a nem ember léptékű Isteni gondviseléssel.  Ezért a rugalmasságért, Szent Péter bizalmáért imádkozom! Adja az Isten, hogy mi is egymásban ne csak álmaink összetördelőit lássuk, hanem tudjunk talpra állni, és Istenünk vezető kezét fogva bizalommal tovább menni!! Biztos, hogy az Idő Ura képes megoldani a gondjainkat!!

Szeretettel,

 Csaba t.