Nagy Szent Teréz

2020 április 7. – 18.00 – Nagy Szent Teréz

Spanyolországért térdelünk ma Urunk Istenünk elé! Saját népéért való közbenjárásra kérjük a középkor nagy misztikusát, Avilai Nagy Szent Terézt! Igen, jelenleg a spanyol nép szenved a legjobban a koronavírus miatt! Sajnos egymillió emberből több mint háromezren betegedtek meg e kórban!

Gyertek imádkozzunk Spanyolországban élő testvéreinkért, (sok román állampolgár is él az Ibériai félszigeten)! Ugyanakkor tanuljunk az imádkozás nagymesterétől, e csodálatos karmelita szerzetestől, ki a mai kor Istenkereső embere számára is világos, egyszerű, járható utat mutat!

Meg vagyok győződve, hogy csak akkor fogjuk megtalálni a mai összevisszaságból, krízisekből kivezető utat, ha elcsendesedünk és szóhoz hagyjuk jutni a lelkiismeretünk által hozzánk szólni akaró Istent! Ezért is vallom, hogy egy papnak, Isten emberének egyetlen dolga, lelkiismeretünk hangját felerősíteni! Világunk akkor fog megmenekülni a mostani gyilkos felbolydulásból, egymásnak feszülő háborús indulatokból, ha az örök Világosság beragyogja szívünket, elménket és rádöbbent a bennünk és körülöttünk gomolygó dolgok, események igazi értékére! E belső utat mutató, mindent a helyére tevő Isteni fény nélkül egymás torkának fogunk esni, és mindannyian elveszünk! Teremtő Istenünk nyugtató, bátorító, iránymutató hangja, mint egy igazi mennyei GPS képes vezetni, az összes bizalommal ráfigyelő gyermekét! Az imádság csendjében Istenre figyelő ember, külső vezényszavak nélkül, bizalommal, és biztonsággal járja azt az élet utat, mely a közös kibontakozásunkat, előrehaladásunkat szolgálja, s mely ugyanakkor az Isten szeretetének országát építi már itt a földön!

Nagy Szent Terézt bizalommal válasszuk, Istenkereső elcsendesedésünkben mesterünknek!!!

Szeretettel, Csaba t.