Mi az iskola!?

A mindennapi csodák forrása!

Amikor hozzánk kerül egy kis utcagyermek, koszosan, mocskosan és én mosolyogva azt mondom neki, hogy kedves kicsi lány, aranyos legényke, te nem is tudod, hogy milyen nagyon ügyes vagy? Te öt év múlva Budapesten egy szép ünnepségen énekelni, táncolni fogsz, és mindenki mosolyogva tapsolni fog neked!! És én nagyon büszke leszek rád! A gyermek nagy kerek szemekkel rám néz, de lehet, hogy egyből nem hiszi el nekem mindezt. Ne keseredjek el! Isten selejtet nem teremt! A gyermek olyannak látja magát, amilyennek az én szemem tükre mutatja! Amikor a szemembe néz, és azt látja, hogy én valóban hiszek, bízok benne, akkor lassan ö is olyannak kezdi látni magát, milyennek az én mosolygós, tiszta tekintetemben magát látja!! A jó pedagógus nem hátrál meg, nem hiszi el a gyereknek, hogy ő rossz, hogy ő semmit nem tud, és képtelen kibontakozni! A tanár az iskolában kedvesen mosolyogva elkezdi formálni a gyermeket, s lassan a felnőtt ember kitartó hite, kedves biztatása erőt ad a kis csemetének, s ő lassan bátortalanul de talpra áll, elindul, felnő oda, hogy valóban képes lesz szép előadásával másoknak örömet szerezni! Az iskola legfontosabb, legértékesebb kelléke, a jó pedagógus, ragyogó, biztató, tiszta tekintete! Ha a tanár bizik, hisz önmagában, kollégáiban, az iskolájába, a mindennapi nevelő, tanító erőfeszítésének eredményességében akkor megvan minden esély arra, hogy az iskolaév eredményes, szép legyen! Sajnos ha ez az élő hit a tanárok, nevelők tekintetében nem ragyog, ha a gyermek a szemembe néz, és ott fáradt, fásultságot lát, s nem örömteli bizalmat, akkor az iskola fel lehet szerelve mindenféle nagyszerű pedagógus kellékekkel, nem lesz a csodák háza!! Jézus Krisztus nem segédeszközeiben bízott, hanem az emberekben, akit az Ő mennyei Atyja teremtett! S Jézus határtalan bizalma, hite állította talpra nem csak a beteget, a bénát, hanem Zakeust is, Máriamagdolnát is, s a lováról leesett Sault is!! Jézus bizik az ő testvéreiben, az Ő belénk vetett csodatevő hite állít talpra és indit el a tanév első napján!! Szívem minden melegével imádkozom, hogy Krisztus hite, belénk vetett bizalma járjon át mind kétélű kard, forgasson fel, hogy mi is Mesterünk hitével, bizalmával fogadjuk, lássuk az első iskola naptól a ránk bízott gyermekeket!

Sok szeretettel,

Csaba t.

Budapest 2o15 szeptember 14.