Merjük szíveinket nagyra tárni

 

Készülünk a közeli adventben elkezdődő irgalmasság rendkívüli szentévére! Kezdjük el magunkat ráhangolni alázattal az irgalmas jóságra, ezért írtam e pár sort a kollégáimnak, testvéreimnek, fogadjátok szeretettel, Csaba t.

Sokszor úgy érzem, hogy én is, mint minden szülő vagy pedagógus, felszántott föld vagyok, és az én dolgom irgalmas szeretettel befogadni a kis törékeny magot, csendben dajkálni, segíteni, hogy gyökeret eresszen, belém kapaszkodva naggyá nőjön, virágot bontson, gyümölcsöt érleljen! Egyetlen vágyam, látni ahogyan százszoros termést hozva ring a szélbe a magból, esőből, jó meleg napfényből, s belőlem, a fekete földből kinőtt sarjadó kalász! Az évek alatt több, mint 5.000  gyermeket fogadtunk be irgalmas szeretettel! Senki nem kényszerített, erőltetett arra, hogy igent mondjunk az életre, hogy teremtő Istenem nevében segítséget kérő gyermekeket otthonunkba, életünkbe befogadjuk! A kis gyámoltalan gyermekek vagy az ők rokonai, Isten nevében jöttek segítséget kértek, és mi a kollégáinkkal bizalommal befogadtuk őket, megosztottuk velük otthonunkat, kenyerünket, mindazt mit Isten gondviselő jósága nekünk kirendelt!

Peregnek az évek és az arcok előttem, tudom, hogy nem minden szem hozott százszoros termést annak ellenére, hogy oly sokszor megmostuk határozottan a fejüket, vagy könnyezve a lábukat, de ennek ellenére nem tudnák egyetlen egy gyermeket sem megnevezni és határozottan azt mondani, hogy kár volt őt befogadni! Valahogy minden pislákoló életben az Élet Ura jött közénk, s büszke örömmel tölt el, hogy mi nem eloltottuk a pislákoló mécsbelet, hanem gyarlóságaink ellenére szeretettel ápoltuk, élesztettük azt! Visszagondolva a sok-sok gyermekre, úgy érzem, hogy az irgalmas szeretettől vezetve jól döntöttem, jól döntöttünk mikor nem elzárkóztunk az ajtónkon kopogtató családok elöl, hanem az isteni irgalomtól vezetve az életet átkaroltuk, sokszor verejtékes munkával szolgáltuk.
Végtelen öröm van bennem, amiért Ferenc pápa megajándékozta világunkat az Isteni irgalmasság drága évével! Imádkozom, hogy merjük szíveinket nagyra tárni, és az életet szeretettel továbbra is befogadni, hordozni! Fohászkodom, hogy szülessenek szerelmek, élő családok, gyönyörű gyermekek, életre szóló jó barátságok, tiszteletre épülő, viharokat kiálló kapcsolatok ebben a kegyelmi évben! Ne méricskéljünk, válogassunk, selejtezzünk, hanem merjünk irgalmas szeretettel az élet mellett dönteni, merjünk társaink mellett dönteni, egymás kezét bizalommal egy életre határozottan megszorítani!