Köszönet Radutól

Kedves Ágnes néni és kedves Támogatóink!

Először is kegyelmekben, áldásokban gazdag, boldog új évet kívánok nagy családunk nevében, minden egyes támogatónknak és jószívű embernek! Meg szeretnem köszönni Önöknek és  a jó Atyánknak azt, hogy már több mint huszonkét éve válaszol kéréseinkre és szükségeinknek Maguk által, az embert szerető emberek által! Igen, ezáltal is érezzük, hogy az Úr szeret minket és, hogy az Ő kegyes gondviselésére akármikor támaszkodhatunk…

Sok mindent szeretnék megköszönni Önöknek, de legjobban azt a tíz áldott esztendőt, amelyben a Maguk támogatása segítségével több mind 2500 megmentett sorsú gyermekeknek a testvére lehettem… Önöknek köszönhetem azt, hogy abban a nehéz időszakban erezhettem, hogy nem vagyok egyedül, hogy nekem is vannak szeretteim és, hogy én magam is szerethetek… Továbbá meg szeretném köszönni azt a keresztény nevelést, amit itt a Szent Ferenc Alapítványnál kaptam és azt, hogy most Nevelőkent hálát adhatok Önöknek támogatásokért! Az év elején kapott adományokért is családom nevében minden köszönet es hála! A Jó Isten áldja meg Önöket! Fogadjak kérem nagy-nagy szeretettel tőlem egy kis köszöntő verset:

Hála az embernek!

Akkor, amikor az életem céltalan volt,
Amikor éhesen egy falat kenyeret koldult,
Ön által hozzam jött a jó Isten
És életem megváltozott szelíden…

Az Úr elvett tőlem egy családot
És helyette Nagyobbat adott!
Husz nevelőt,t öbb ezer testvért
És Terve, Ön által célba ért!

Emlékszem ma is a napra,
Amikor Ön felemelt magasra
És bár törékeny gyermek voltam,
Ön karjában fogott magabiztosan!

Ma pedig van egy életem,
Jövőm, hitem és reményem!
Szívemben boldogság és öröm
És mindezt Önnek köszönöm!

Pax Et Bonum! Szeretettel és hálával:

Segarceanu Radu-Marian