P. Bíró J. Antal: A gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség ezer éves jubileumára 1009-2009

Szent Ferenc Alapítvány 2008

54 oldal

Az ezer éves jubileumra írt gondolataimat, mint a Székelyföld fia és szerelmese, a jó öreg Tinódi meleg lelkületével székely népünknek ajánlom. A jubiláris év jelmondata: Krisztussal ezer esztendeig! Térdre kényszerítő mondat, mert olyan intézményről van szó, mely önazonosságunknak és megmaradásunknak szegletköve. Köszönjük meg elődeinknek, hogy ezt a szent örökséget „annyi balszerencse között” megmentették, és mint drága örökséget ölünkbe hullatták. A mai nemzedéknek becsületbeli kötelessége ezt a szent örökséget átmenteni a beláthatatlan jövőbe! Fogadjátok olyan szívvel, mint amilyen szívben e sorok megfogantak! (P. Bíró J. Antal)