800 csoda

Isten számtalan csodát művelt Páduai Szent Antal (1194-1231) által, aki élete folyamán Jézus Krisztus Megváltó Erejére és Kegyelmére tett tanúvallomást, viszont legnagyobb csodatétele aminek mi is az Úr 2018. évében élő tanúi lehetünk, minden hét keddjén minden egyes ferences templomban megnyilvánul. E csoda által minden e Szenthez fohászkodó Lélek nem csak lelki táplálékot nyerhet, hanem fizikai eledelt is kap hétről hétre… A legnagyobb bizonyítékot a túlvilági (transzcendens) életre, azok a szentség útján járó, embert szerető emberek adják, akik minden héten Szent Antal lelkiségétől vezényelve, saját pénztárcájukból feláldoznak 2-3 lejt (200-250 Ft) annak érdekében, hogy biztosítsák a rászorulók napi darab kenyerét… Szent Antal ezeknek az embereknek a Szívében tovább él, tüzelve Isten Szeretetét és Irgalmát a világban, megmaradva az emberi eszmékben és lényükben, mind a szegények Patrónusa!
Szeretettel, Rádú nevelő, Déváról.
.
“Csodákat kik látni vágytok,
Ó, jöjjetek Szent Antalhoz,
Fekélyt, nyomort, vétket, halált,
Sátánt, elűz, gyógyulást hoz.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Veszély tűnik, szükség múlik,
Páduában azt hirdetik,
Azt beszélik, kik érezték
Szent Antalnak jó tetteit.
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.

Dicsőséget zengünk neked,
Atya, Fiú és Szentlélek!
Szentháromság egy Istennek
Áldás legyen és dicséret!
Szent Antalnak imájára
Tenger enged, bilincs törik,
Az elveszett tagot, vagyont,
Ifjú és agg visszanyerik.”
(Szent Bonaventura – Himnusz Szent Antalhoz)

.