Aki magát felmagasztalja…

“Aki magát felmagasztalja, megalázzák,  aki  pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”  Lk 18,9-14
A szerénység, alázat az erények királynője, mert az alázat lám még a jobb latornak, minden bűne ellenére is megnyitja az örök élet kapuját! A gőg a leghatalmasabb embert, vagy akár államot, a legerényesebb szentet is képes a föld sarával elvegyíteni. Ahogyan Mária énekli:  Mert a jó Isten: “hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt”
 
Nekünk nem elég a gőg ellen küzdeni, tudatosan kell gyakorolni, nagyon egyszerűen, szerényen az alázat erényét! Nagyböjt van, gondolkozzam el azon: hogy az alázat, ez a drága szép erény, mennyire vert gyökeret a szívemben? Próbáljak meg én is alázatos kisebb testvér lenni ezen a szép napon a  családomban, a társaimnak! Minden erény gyakorlása, de különösen az alázatosság tudatos megélése, tiszta, semmi máshoz nem hasonlítható boldogságot szül a szívünkben! Induljak el az erények útján, mert ez az út, a boldogságra vezető egyetlen út, a szentek útja!Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t. 

Abban az  időben az  elbizakodottaknak,  akik magukat  igaznak  tartották,
másokat pedig megvetettek,  Jézus ezt a  példabeszédet mondta: „Két  ember
fölment a templomba imádkozni,  az egyik farizeus volt,  a másik vámos.  A
farizeus megállt, és  így imádkozott magában:  Istenem, hálát adok  neked,
hogy  nem  vagyok  olyan,  mint   a  többi  ember,  rabló,   igazságtalan,
házasságtörő, mint ez a vámos  is. Kétszer böjtölök hetenként, és  tizedet
adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem
merte az  égre emelni,  hanem  a mellét  verve  így szólt:  Istenem,  légy
irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek,  hogy ez megigazultan ment  haza,
amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák,  aki
pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”
Lk 18,9-14

2015. március 14. – szombat