2021. július 13.

2021. július 13.
“… korholta – Jézus – azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot.” Mt 11,20
Piroskának és Botinak a pótérettségire való felkészülés vállalásának büszke napja a mai! Remélem, hogy még sok más sorstársuknak is, elkezdi a napokban a vizsgákra való komoly készülődést! Jézus, Kafarnaumban nem a hibákat, mulasztásokat, a bűnöket rója fel, hanem azt, hogy a szeretet megannyi szép ajándéka, csodája ellenére sem tartanak bűnbánatot, nem tervezik újra az életüket e város lakói!
Aki képes felállni, újrakezdeni, időt, energiát szánni az élet dolgainak újragondolására, helyrerakására, az kedves a jó Isten előtt! Azzal van baj, aki megátalkodottan ragaszkodik hibájához, tévedéseihez, aki a mulasztását nem akarja pótolni! Ők azok, akik vétenek a mindent megújító Szentlélek ellen, és sajnos számukra – Jézus szavai szerint – nincs bocsánat.
Csodáltuk az olasz válogatottat, kik az angoloktól az első percekben Londonban, az ellenfél barlangjában kaptak egy gólt! A meccs hátralévő része arról szólt, hogy hogy lehet helyreigazítani e kezdeti tévedést, a “bűnt”! És lám a csapat bizonyított, a kezdeti gyengeség ellenére ők lettek a bajnokok, sok-sok futballrajongó számára a csodált sztárok!
Nem az érdemli a dicséretet aki elindul, hanem az, aki célba ér! Az indulás után, hogy ki hányszor ült le, tévedett el az úton, az nem annyira fontos, ha a végén mégis célba érünk! Mindazok, akik Istenben bízva, büszke örömmel, akárcsak Piroska és Boti talpra állnak és újrakezdik az érettségi vizsgára való készülést vagy akár más típusú mulasztásuk, hibájuk rendezését, azok számíthatnak Isten szeretetére, irgalmára, segítségére!
Gyertek, imádkozzunk azokért akik tévedéseikből, hibáikból talpra állva, mulasztásaikat megbánva, Istenben és a segítő embertársaikban bízva, büszke örömmel újrakezdenek!
.
18.00 Szentmise: Óriási dolog, hogy felemelt fővel képes az ember Isten elé állni, és magát vádolva bűnbánatot tartva, bocsánatot kérni! Minden szentmise közgyónással kezdődik! Éljünk ma is a lehetőséggel, és – akár így az interneten keresztül –  gyűljünk össze, hogy imádságos szeretettel valljuk meg a hitünket, ragaszkodásunkat a mi Urunk Jézus Krisztus iránt!
.
20.00 Rózsafüzér: Az ima, bűnbánati cselekedet is! Ha átelmélkedjük alázattal Krisztus Urunk nagypénteki eseményeit ahogy a kereszt alatt görnyedezve vánszorog a Golgoták hegyén, egészen biztos, hogy bűneink bocsánatára, lelkünk üdvösségére válik. Imádkozzunk, hogy mi magunk is, de a szétzilált világunk is Istennel kiengesztelődve, békében élhessen!
Szeretettel, Csaba t.
Kép: Piroska és Boti a tanulmányi karantén első napján.
.