S. Stefano Rotondo

Isten kegyelméből részt vehettem Rómában egy szentmisén S.Stefano Rotondo bazilikában!
1523-ban Lászai János főesperest, gyulafehérvári kanonokot is, aki szentföldi és római zarándokútjai hatására, egy nevezetes reneszánsz emlék, a gyulafehérvári székesegyház Lászai-kápolnájának megépítése után, erdélyi stallumát odahagyva római magyar gyóntatói megbízást fogadott el. A Szent Péter székesegyház magyar gyóntatójának síremléke a kőpadlóba van süllyesztve, melynek latin nyelvű felirata méltán híres.
Fordítása: Vándor, ha látod, hogy az, ki a fagyos Dunánál született, most római sírban pihen, ne csodálkozz: Róma mindannyiunk hazája.

S.Stefano Rotondo: A magyarok nemzeti temploma Romában. Piros téglás, egyszerű, kör alaprajzú épület. Alakja miatt sokáig azt hitték, hogy Nero vásárcsarnokából alakították át. A latin kereszténység építészetében ritka, kör alakú alaprajza (rotondo) emeli az épületkülönlegességek sorába és Itália legszebb kör alaprajzú bazilikájaként ismert. A templom az V. században épült egy Krisztus idejében keletkezett Mithras-szentély romjaira. A bazilikát a Liber Pontificalis feljegyzése szerint a 468 és 472 között uralkodott I. Simplicius pápa szentelte fel.
Az első vértanú, Szent István diakónus tiszteletére szentelt templom (Jeruzsálem kapuinál Kr. u. 35 körül köveztek halálra) 1454 óta szorosan kapcsolódik a magyar történelemhez. Ekkor épült meg mellette a magyar pálosok rendháza. 1578-ban a jezsuiták vették át, s megalapították a magyar kollégiumot magyar kispapok részére. Mivel azonban a török időkben csak igen kevesen tudtak Magyarországról Rómába jönni, XIII. Gergely pápa összevonta a német nyelvterület papképző intézményével, és megalakította a Collegium Germanicum et Hungaricum-ot.
A Santo Stefano Rotondo „kétszeresen” is István. A Szent István király által alapított római magyar zarándokházat ugyanis lebontották a Szent Péter bazilika sekrestyéjének építése miatt. Kárpótlásul épülhetett meg 1750-ben a gyönyörű körtemplom Szent István király tiszteletére szentelt magyar kápolnája.
Ide temették el 1523-ban Lászai János főesperest, gyulafehérvári kanonokot is, aki szentföldi és római zarándokútjai hatására, egy nevezetes reneszánsz emlék, a gyulafehérvári székesegyház Lászai-kápolnájának megépítése után, erdélyi stallumát odahagyva római magyar gyóntatói megbízást fogadott el. A Szent Péterszékesegyház magyar gyóntatójának síremléke a kőpadlóba van süllyesztve, melynek latin nyelvű felirata méltán híres.

Fordítása: Vándor, ha látod, hogy az, ki a fagyos Dunánál született, most római sírban pihen, ne csodálkozz: Róma mindannyiunk hazája. A nagy múltú templomot több ízben átépítették. A koncentrikusan, két körben elhelyezett oszlopok három „hajót” alkotnak, s a görög kereszt alakjában elhelyezett négy kápolna egyikét a mi Szt. István királyunk tiszteletére szentelték. A templom falaira Pomarancio és Tempesta festők a XVI. Században 34 jelenetben festették meg a vértanúk kínzásainak, kivégzésének legválogatottabb módszereit.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2004-ben kezdte meg a római Santo Stefano Rotondo Szent István Kápolnájának helyreállítását, nemzetközi együttműködések keretében. 2006 tavaszára sikerült teljes egészében feltárni és restaurálni a bazilika magyar kápolnájának római kori padlózatát. A padlómunkákkal párhuzamosan elkészült a főoltár fehér carrarai márványtagozatának tisztítása is.

Az egész templom területén egyedül a Szent István kápolnában megmaradt, színes márványkockákból álló egyedi aljzat helyreállítását és kiegészítését követően 2007-ben a felújítási munkálatok a falakon folytatódtak tovább. Úgy tűnik, a falak kutatása is újabb meglepetésekkel szolgálhat: az előzetes vizsgálatok során beigazolódott a falképes szakértők azon feltételezése, mely szerint az 1776-ban készült falfestések alatt más rétegek is találhatók. A megkezdett rétegkutatások függvényében kerül sor az egyes falképek, falkép együttesek restaurálására, és a számítások szerint – várhatóan két-három év múlva – eredeti pompájában fogadhatja majd a látogatókat a Szent István királyunk tiszteletére a XVIII. században kialakított magyar kápolna. Az oltár védfalán látható a trónus mellett jobbra Sarolta álma (Szt. István első vértanú megjósolja Szt István király születését)
A templom az utóbbi 50 évben számos restauráláson, megújuláson ment át. A padlózat teljes felújítása után a templom 2007. március elsején ismét megnyithatta kapuit mind a látogatók előtt, mind pedig vallási szertartások számára.

/Forrás: Ürögdi Gy., Peregrino, epiteszforum.hu /

S.Stefano Rotondo honlapja