Pápa látogatás – kilenced

Kilenced Gyermek Jézus Tiszteletére!

Ferenc pápa Csíksomlyóra való látogatása, pont június elsejére, Gyermeknapra esik! Meg vagyok győződve, hogy ez nem véletlen, hanem a jó Isten különleges ajándéka!

Miért tekintem Isten ajándékának a Gyermeknapot, a gyermeki lelkületet, azt, hogy Isten gyermekként jött közénk? Megbolydult, háborgó, koravén világunknak nagy-nagy szüksége van az egyszerű, tiszta, vidám gyermeki lelkületre! Ezért egy gyermeket szeretnék a kör közepére állítani példaképül: magát az értünk  gyermekké lett Jézus Krisztust. A nagy Isten közénk jött, de mielőtt egyetlen csodát tett volna vagy bölcs beszéddel tanítani kezdett volna, elment játszani Názáret poros utcáin a gyermekekkel! Kétezer évvel ezelőtt is volt baj, gond elég, de mégis Megváltónk jónak látta, hogy gyermekként együtt kergetőzzön, bújócskázzon az emberek fiaival! Isten írta a megváltás forgatókönyvét, Ő felnőtt fejjel is jöhetett volna közénk, de vidáman, ráérősen, hosszú évekig gyermekként élt ezen a földön, és bennünket is arra biztat, hogy merjünk mi magunk is gyermekekké válni, gyermekké lenni, ha be akarunk lépni az Ő országába!!!

Ferenc pápa június elsejei, gyermeknapi csíksomlyói főpásztori látogatására, egy kilenced végzésével szeretnénk felkészülni! A kilencedet április első vasárnapján kezdenénk, és a pápalátogatás másnapján, június 2-kán fejeznénk be! Kilenc vasárnapi szentmisében átelmélkednénk a gyermek Jézus mindannyiunk számára utat mutató, szép vonásait! Hétközben ki-ki a maga családjában, munkahelyén próbálja meg a gyermek Jézus szép vonásait magára ölteni! Mindenki bekapcsolódhat programunkba a: www.magnificat.ro oldalon keresztül.  Kilenc gondolatot fogalmaztam meg a gyermek Jézus szép arcát szemlélve, persze tudom, hogy a mi Mesterünk olyan sok szép erényben tündökölt, hogy azt lehetetlen kilenc pontban belesűríteni, de mégis bízom, hogy e kilenced egy mankó lehet azok számára, kik a gyermek Jézus lelkületébe szeretnének bepillantani!

A kilencedet, minden imát azért ajánljuk fel, hogy Ferenc pápa június elsejét tegye az értünk gyermekké lett Jézus Krisztus emléknapjává! A Csíksomlyói nyeregbe, Ferenc Pápa szentmiséjére szeretnénk 1000 gyermekkel elmenni és együtt imádkozni, hogy ezentúl minden évben, június elseje, a gyermek nap legyen, a gyermek Jézus szép ünnepe és a gyermek Jézus lelkisége újítsameg a hitünket és az egész világot!
Kisebb testvéri bizalommal,  Csaba t.
.