„A Pápa hangját erősítjük”

SZÜKSÉG VAN A SEGITSÉGEDRE!!
„A Pápa hangját erősítjük”
Mindnyájunk számára nagy öröm és megtiszteltetés Ferenc pápa csíksomlyói látogatás, amelyre előreláthatólag június 1-jén kerül sor. A Pápa és a nagyszámú zarándok találkozásának és a közös szentmisének az előkészítése komoly anyagi befektetést igényel, amelynek fedezésére eddig – a magyar kormány és a Hargita megyei tanács részéről történt konkrét támogatásígéreten kívül – az ország költségvetésének a nem léte, a megyei és városi költségvetések bizonytalansága, ill. a törvényes keretek/bürokrácia útvesztői miatt, legfeljebb csak május közepére számíthatunk valamennyi támogatásra, amikor már nagyon kevés idő marad a munkálatok elvégzésére.
Szent Ferenc atyánk, rendünk alapítója arra biztat bennünket, hogy amikor anyagiak hiányában szenvedünk, „akkor járuljunk az Úr asztalához, vagyis ajtóról-ajtóra járva kéregessünk alamizsnát”. Ezért most – „A Pápa hangját erősítjük” mottóval – a kedves testvérek segítségét kérjük az előkészületek támogatásához, hogy így közösen készíthessük Ferenc pápával való találkozást. Az erre szánt adományaikat a következő időszakban a ferences templomokban lévő perselyekbe helyezhetik el. Illetve interneten is támogathatja a ránk háruló feladatok megvalósítását a csiksomlyo.ro honlapon található módon (PayPal, vagy az ott található számlaszámok valamelyikén).
Ígérjük, hogy a begyűlt adományokról időnként számot adunk, s azok felhasználásáról tájékoztatunk. Előre is köszönjük a felénk megnyilvánuló bizalmat, a támogatást, s meggyőződésünk, hogy bármilyen kicsi is legyen az, egy fontos hozzájárulás lehet az előkészületek megkönnyítéséhez. Minden kedves adakozónak, s értünk imádkozónak kívánunk áldott nagyböjtöt, s gyümölcsöző felkészülést a pápalátogatás fontos eseményére.
Hálásan fogadjuk adományaikat Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának megfelelő előkészítésére. Szíves felajánlásukat a kegytemplomban erre a célra kihelyezett perselyébe dobhatják be, vagy leadhatják a kolostor kapujánál (1. sz. szoba)
A csiksomlyo.ro honlapunkon online adakozásra is lehetőség van (PayPal), vagy banki átutalással az alábbi számlák valamelyikén:
RON Mănăstirea Franciscana Şumuleu Cod fiscal: 5023480 BCR Miercurea Ciuc: 
RO32 RNCB 0152 0423 6929 0001 
HUF Mănăstirea Franciscana Şumuleu Cod fiscal: 5023480 BCR Miercurea Ciuc 
RO14 RNCB 0152 0423 6929 0034 Cod Swift: RNCBROBUHR0
USD Mănăstirea Franciscana Şumuleu Cod fiscal: 5023480 BCR Miercurea Ciuc
RO97 RNCB 0152 0423 6929 0092 Cod Swift: RNCBROBUHR0
Az adomanyokról beszámolunk, s azok felhasználásáról tájékoztatunk.
Köszönettel a csíksomlyói ferencesek!