2019. október 10. – Csütörtök

Mi a valóság, és mi mit látunk meg abból? Mennyire hiteles az, amit látunk, és még vajon mennyi minden van amiről fogalmunk sincs?! Mit kell elhiggyek mindabból amit látok, hallok, olvasok, és mit nem? Nehéz kérdés, mert ezer csatornából öntik ránk napi 24 órában az információt! Mindenről lehet hallani és mindennek az ellenkezőjéről is! De mi az igazság?!
Sok évvel ezelőtt e hatalmas útvesztőben botorkálva, Jézus Krisztust kértem meg idegenvezetőnek! Az ő példája, tanítása segít, irányt mutat, megoldhatatlannak tűnő kérdésekre bölcs választ adott és ad! Jézus Krisztus nem hagyott ránk írásos tanítást, de tanítványai egybehangzó módon leírták az evangéliumokban, a leveleikben az Ő életét, számunkra megfogalmazott üzeneteit!  Az emberek mindig is keresték az igazságot, 325-ben Nicea-ban összeültek az akkori egyház nagyjai és Jézus tanításából néhány egyértelmű kijelentésben megfogalmazták, hogy mi keresztények mit hiszünk! Hitünk alapja, rövid foglalata a Niceai Keresztény Hitvallás röviden, a Hiszekegy!
Hitemnek, világnézetemnek a Keresztény Hitvallás a biztos medre! Imádkozom, hogy az emberiség találjon rá erre a csodálatos, a végtelenbe vezető mederre, és ne pusztító áradatként mosson el mindent! Ezért hétről-hétre, röviden, egyértelműen próbálom e Hitvallás egy-egy mondatát közkinccsé tenni, megértetni, elfogadtatni a hullámverésként a lét partját ostromló generációkkal! Megbolydult világunkban gyertek fedezzük fel keresztény gyökereinket, imádkozzunk, hogy világunk újból Keresztény legyen, és ne csak a felszínen!
Világunk előtt két út áll: vagy bölcsen megtér és a szeretet országát építve keresztény lesz, vagy továbbra is egymásra acsarogva mindenki a maga útját járva, sok szenvedés árán, könnyet és vért hullatva, bűnbánatot tartva fog rálépni a kiengesztelődés, a párbeszéd útjára, a krisztusi szeretet útjára! Isten adta csodálatos medrére ha világunk nem talál rá, akkor, mint fékezhetetlen árvíz, mindent elmos az áradat!
Hiszem, hogy bárhogy is döntünk, végül az emberiség rátalál a medrére, és Isten ölelő karjai között békére, nyugalomra talál! Azért imádkozom újból és újból, hogy megspóroljuk a vért, a könnyet és a háborút!! Imádkozzunk, Jézus Krisztus biztatására, hogy a keresztény hitvallást tanulmányozva, életünk megújuljon a szeretetben, Csaba t.
—-
Evangélium
Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványainak: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.”
Lk 11,5-13