Üzenet Betlehemből

Köszönöm Mátyás testvérnek a képet és a biztató sorokat!
Isten fizesse, Csaba t. 

Kedves Csaba testvér!
Ma ismét egy új napra virradtunk, amely tele van új kihívásokkal, elvárásokkal, örömökkel és nehézségekkel egyaránt. És ez nem csak a mai kor emberének életében van jelen hanem jelen volt a Szent Család életében is. Názárettől Betlehemig igen nehezek az útviszonyok, minden köves és sziklás, és több mint 100 km, és ennek ellenére elértek ide, ahol az írások szerint megszületik a megváltó. Hát egy hosszú út nem könnyű, de megtermi gyümölcsét. Remélem és hiszem hogy az útja gyümölcsöző lesz, úgy a kint elő magyaroknak, mint az otthon maradott testvéreknek. A Betlehemi Kisjézus kísérje útján!

Betlehem, 2018. Nov. 5.
.