2018. nov. 10. – szombat

A kapzsiság “az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos.” Lk 16,15

Az elkövetett bűnöket a legtöbb ember érzékeli, rossznak tartja, szégyelli magát az elkövetés után! A bűn következménye fájdalommal jár, lehúzza az elkövetőt, akit a  társadalom is megbélyegez! Aki mohó, túl sokat fogyaszt akár ételből, italból az elhízik, elzüllik, megüti a guta, aki lop, azt a társadalom kirekeszti, börtönbe küldi, a paráznaság szétveri a családjainkat, a hazugság a közösség peremére sodor, és lehetne folytatni a bűnök és azok következményeinek felsorolását! Egyetlen bűn van mely nagyon könnyen, észrevétlenül be tud lopódzni az erények, a jó tulajdonságok sorába! Már Jézus azt mondja: a kapzsiság az emberek előtt magasztos, – de azonnal hozzá is teszi, hogy – az az Isten előtt utálatos. Igen, a birtoklás, a “szorgalmas” kaparás, harácsolás, gyűjtés első látásra erénynek tűnik, hisz az ilyen emberről azt mondják a társai, hogy lám életrevaló, ügyes, szorgalmas, lehet tőle tanulni! A gazdag ember hamar a kör közepére kerül, hatalma lesz, jómódban, kényelemben él, de akkor ez miért veszélyes, miért utálatos az Isten szemében?

A XXI. század embere számára a nagy kérdés, melyre adott válaszunktól függ az emberiség jövője is: az anyagi dolgok gyűjtése, felhalmozása, a telhetetlen kapzsiság miért bűn?

Érdemes átgondolnunk Mesterünk találkozását az anyagi javakkal: “Jézust magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok gazdagságát,

és ezt mondta neki:

Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem.
Ekkor így szólt hozzá Jézus:
Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva:
„Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Mt 4,8

A gonosz lélek által felkínált “örömök” a fogyasztás, a birtoklás, a hatalom utáni vágy, olyan kísértések, melyek nem csak bennünket, de a világunkat is a pusztulásba tudják taszítani!Anyagi javakkal szépen fel van tarisznyálva a föld, de ha mindenki engedne a maga kapzsi vágyának, akkor a földet lassan bevásárló kocsikban hazahordhatnánk! A fenntarthatatlan vágyaink sodorják a világunkat fenntarthatatlan pályára, pusztulásba! Ne gyűjtsetek kincseket, mert ahol a kincsed, ott a szíved is! Jézus arra biztat, hogy nézzük az ég madarait, a rét virágait és ne gyűjtsünk, hanem bízzunk a gondviselő mennyei Atyába! Szent Ferenc a szegénységet egyenesen úrnőnek nevezi, akit – akárcsak a lovagnak a maga szíve választottját – meg kell hódítania!

Nézzem át mindazt amim van, amit birtokolok, és ahogyan a matematikában a törteket egyszerűsítjük, ugyanúgy a magam életét is egyszerűsítsem le! Mindaz, ami nem szükséges, aminek a birtoklása nem a jó Isten akarata szerinti, arról mondjak le, ajándékozzam el, adjam oda másoknak! Szabadítsam fel magamat a szeretetre, a szépre, az életre, arra, hogy Isten számára ne utálatos, hanem szeretetre méltó legyek!


Szeretettel, Csaba t.


Kép: Szent Ferenc és Szent Klára a nagyszalontai gyerekek előadásában.

—————————-

Azt mondom hát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor az elmúlik, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki kicsiben hű, a nagyban is hű; és aki a kicsiben hazug, az a nagyban is hazug. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? És ha a máséban nem voltatok hűek, akkor ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak; mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.’’ Hallották mindezt a kapzsi farizeusok, és kigúnyolták őt. Ekkor azt mondta nekik: ,,Ti ugyan igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, az az Isten előtt utálatos. Lk 16,9-15

.