2018. nov. 6. – szerda

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkének pedig kárt vallja? Mk 8,36

Gondolkodjunk el azon, hogy az önzőség és az önzetlenség mennyire határozza meg gondolataimat, szavaimat, döntéseimet, mindennapi tetteimet! A saját javaink, céljaink, elképzeléseink el tudnak fordítani családunktól, szeretteinktől, testvéreinktől, sőt a saját népünktől, egyházunktól és olyan mérhetetlen magányba taszítanak, ami a kárhozatba sodorja a lelket! A pokolba vezető út jószádékkal van kikövezve! Lelked tiszta örömét összetörni akaró gonosz, akárcsak a jó halász, értékes kívánatos csalit rak a horogra, de őt nem a hal java, hanem a hal java falatja vezeti! Éppen ezért mielőtt dönteni, engedd elképzelésedet, tervedet át az önzetlenség szűrőjén, és ha kiszűrted belőle a te javadat szolgáló önző vágyakat, akkor állj neki és váltsd valóra a terveidet!
 
Szeretettel, Csaba t. 
Kép: Marosfői oltárkép, Bálint Lajos érsek atya által festetett Erdély “boldogaival”.
—————————————
Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.
Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.«
Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, amikor még messze van, és békét kér tőle.
Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.”
Lk 14,25-33
.
.