Szászvároson

Isten kegyelméből ma a szászvárosi rom. kat. temetőben imádkoztunk a gyermekekkel, a helybeli hívekkel drága halottainkért!

Szent Pál pedig így tanítja a Tesszaloniki híveket:

“Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük.
Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el.” /1Tessz 4.13-14/