Mindenszentek napján

Isten kegyelméből ma a szászvárosi rom. kat. temetőben imádkoztunk a gyermekekkel, a helybeli hívekkel drága halottainkért!

Itt nyugszik közel 80 kedvesnővér! A ferences betegápoló nővérek a világháború poklába elkísérték a magyar, német katonákat a frontra! Ezt a bűnüket soha nem bocsájtotta meg a rendszer, ezért a szászvárosi ferences kolostorba internálták őket, és itt kellett élniük évtizedeken keresztül egészen a kilencvenes évekig!  A hetvenes – nyolcvanas években amennyiben megtagadták volna hivatásukat és levetették volna szerzetesi ruhájukat szabadon elmehettek volna a kényszerlakhelyről! Az évek teltek, a törékeny nők fogadalmaikhoz hűségesek maradtak, és szépen szerre megtértek jegyesükhöz, ma itt nyugszanak a temetőben, de nem vetették le a szerzetesi ruhájukat! Mindig döbbenten állok e katonásan sorakozó sírok mellett, valami olyan erős jellem, kitartás, hűség árad még ma is a nővérekből, amiben jó újjászületni, megerősödni! Adná az Isten, hogy a kimondott ígéretet, fogadalmat, esküt mi is vegyük olyan komolyan ahogyan azt a betegápoló kedves nővérek tették évtizedeken keresztül Szászvároson!
Imádkozzunk értük, Csaba t. 
.