2018. október 31. – szerda

“Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában.” Lk 13,30

1993-ban kezdtek jönni a gyermekek nyugatról, északról és délről, akkoriban nagyon szegények voltunk, semmink nem volt, csak egy templomunk, ahol Istent és egymást nagyon szerettük! A legszegényebb ember sem szegény, ha  szerethet, ha szeretetben élhet, ezért a gyermekvédelmi otthonunkat a kezdet kezdetétől, Jézus tanítása alapján szeretet-közösséggé próbáltuk formálni! Az egyetlen pedagógiai eszközünk, mai napig, a Krisztus által felmutatott önzetlen szeretet! Meg vagyok győződve, hogy minden sikerünk Mesterünk szeretetről szóló tanításából fakad! Minden mosolygós, tiszta tekintetű gyermekünk, iskolánkból kikerült az életben becsületes munkával boldoguló fiatal, szép családokat létrehozó hajdani diákunk, Krisztus tanításának élő aranyfedezete! Az a hatezer gyermek akiket  befogadtunk, neveltünk otthonainkban, élő bizonyítékok arra, hogy az Evangélium tanítása igaz, megélhető, egy olyan járható út, mely nem csak a gyermekeket, hanem bennünket, velük dolgozó felnőtteket is felemel, megszentel, boldoggá tesz! A kudarcainkért nem az anyagi hiányosságok, nem a hatóság zaklatása, hanem a szeretet megfogyatkozása volt és lesz is mindig a felelős! Őszintén mondhatom, hogy az elmúlt 25 évben boldog voltam és ma is boldog vagyok, mert minden gyengeségem ellenére szeretetközösségben élhetek a Szentháromsággal, mert egy szép családban itt vagyunk egymásnak!
Hiszek a szeretet végső győzelmében, Csaba t.
Kép: Nagyszalontai gyermekeink Szent Ferenc életét adják elő a petrozsényi gyermekeinknek.