2018. október 8.

Október 8. – Hétfő, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Mária a világ valamennyi jelenésekor folyamatosan arra kér, hogy imádkozzunk, hogy bizalommal forduljunk Szent Fiához, hogy tegyük meg mindazt, amit ő kér tőlünk! Mostanában sokszor próbálom magam elé képzelni, ahogyan Szent Fia kérésére Mária összegyűjti az apostolokat Jeruzsálemben az emeleti teremben, hogy a pünkösd előtti csendben imádkozzanak, kérjék bizalommal a Szentlélek életadó kiáradását! Próbálom a részleteket is elképzelni, szemlélni az imádkozó Istenszülő Szüzet! Mária imádkozik délelőtt az apostolokkal, szép ószövetségi zsoltárokat énekelnek, majd csendben elmegy és finom ebédet főz, megteríti az asztalt és hívja drága Fia barátait: gyertek ebédelni! Majd ebéd után Mária Jézus szavaival biztatja az apostolokat a kitartó imára: “Azt mondom azért nektek: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” Lk 11,9-13 
Mária együtt imádkozik az apostolokkal, telnek a napok, látszólag nem történik semmi, de a Szűzanya nem adja fel, biztat, bátorít, lelkesít, akárcsak ma a jelenései alkalmával a világ nagyon sok pontján! Pünkösd vasárnapján megtörténik a csoda, a harmadik isteni személy, a Szentlélek megtestesül az apostolokban, majd az ők imájára kiárad mindazokra, akik kérik a keresztség szentségét Szent Pétertől és társaitól!

Magyarok Nagyasszonya ünnepén szeretettel, bizalommal hallgassunk Máriára, mi is a magunk emeleti termében, szívünk szentélyében kezdjünk el imádkozni, tegyük össze két kezünket és kucorodjunk megváltó Istenünk lábához!  A Szentháromságos egy Isten életadó közösségében csendesedjünk el, válasszuk a jobbik részt, szoktassuk szívünket a ragyogáshoz, ahhoz a végtelen örömteli békéhez, melyben születnek a nagy dolgok! Hagyjuk, hogy megszólítson a szeretet Istene, ki nemcsak társunk akar lenni e földi zarándokútunk során, de szeretne saját képére, hasonlatosságára átalakítani, megszépíteni mindannyiunkat!
 
Szeretettel, Csaba t. 

———-

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”
Lk 1,26-28