2018. szeptember 27. – Csütörtök

Az Istennel való találkozás kegyelem. Heródesnek lehetősége lett volna találkozni Krisztussal, bűnbánatot tartani, új életet kezdeni, akár a Mester nagy apostolává lenni! Gondoljuk el, ez az ember a maga hatalmával, erejével, ha a Megváltónk mellé állt volna, mennyi jót, szépet tehetett volna?!  Heródes nem ment el Jézushoz, hanem ledér lányok tánca, éjszakai tivornyák, gyilkosságok útját választotta! 

Jézus nem csak Heródesben, hanem mindannyiunkban nyugtalanságot idéz elő! Jó lenne, ha mi is keresnénk az alkalmat, hogy vele találkozzunk! Isten szent jelenléte, olyan mint az áldott napfény, feltárja előttünk igazi életünket, arcunkat, és a lényünkben, környezetünkben levő piszkot, foltokat, és a be nem fejezett álmokat, hátrahagyott romhalmazokat is láthatóvá teszi! Biztos, hogy egy-egy ilyen találkozó az igazság órája lesz, mert Isten jelenlétében a magunkra hazudott álarcokról, féligazságokról is lehull a fátyol, és a fényben mindent sokkal tisztábban fogunk látni! Nem kell megijedni, mi mindannyian egy állandóan fejlődő, kibontakozó, úton lévő zarándokok vagyunk, a tökéletesség számunkra egy eléhető, de messzi cél! A bűn fáj, a megtérés öröm, gyógyulás! Nem a fénytől lesz életünk romos, mocskos, a fényben egyszerűen láthatóvá válik mindaz, mi még nem teljes, nem kész, mindaz mi elrútít bennünket! Jézus Krisztus színe előtt nekünk nem elszomorodnunk kell, hanem neki kell állnunk, hogy bűnbánat, jócselekedetek által, szép menyegzős ruhába öltözzünk, Istennel való találkozóra, az ünnepre megszépüljünk, rendben legyünk! Ez az az örök boldogság, melyre lelkünk mélyén mindannyian vágyunk!
Szeretettel, Csaba t. 

Kép: Csíkszentsimonban gyermekeink ünneplőben

——————–
Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: „János támadt fel a halálból.” Mások szerint: „Illés jelent meg újra.” Voltak, akik azt állították: „A régi próféták közül kelt életre valamelyik.” Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem. Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.
Lk 9,7-9