2018. szeptember 18. – kedd


Történt ami történt te légy nagyvonalú… a szeretet nem botladozik a sárban, hanem magasan repül a föld felett… Ki tudja miért halt meg a fiatal ember? Semmit sem tudunk róla, sőt az édesanya nem is kéri Jézustól, hogy gyógyítsa meg, de a mester odamegy feltámasztja a halottat és visszaadja az anyának a gyermekét, majd csendben tovább megy!

Gondolatban én is ott állok a gyászoló menetben és csodálkozva nézek a lemenő napfényben távolodó Jézus után! Szeretnék én is ilyen lenni, a szeretet szárnyán magasan repülni és nem a föld porában botladozva méricskélni, hogy megérdemled, vagy nem, hogy kinek miből, mennyi jár!?
 
Szeretettel, Csaba t.
—–

Abban az időben: Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának.
Lk 7,11-17