2018. szeptember 4. – Kedd

Jézus soha senkit nem tartott, nevezett gonosznak, mindig különbséget tesz a mennyei Atya által teremtett jó ember, és az ember életébe betolakodó sötétség, gonosz között! Arról beszél, hogy mélyről feltörhetnek bennünk ocsmány bűnös vágyak, kontrolálhatatlan indulatok: a házasságtörések, kapzsiság, gonoszság és csalárdság, kicsapongások, irigység, káromkodás, kevélység és esztelenség. Mindez a rossz belülről származik, … Mk 7,1
 

Igen, sajnos teret nyithatunk az életünkben a gonosznak, és ő nem kéreti magát, jön és pusztítva képes mindent lerombolni, tönkretenni! Sajnos eleshetünk ez tény, de bármilyen mélyre is estünk, tudnunk kell, hogy meg vagyunk váltva! Jézus tanítja, hogy a gonosztól meg lehet szabadulni, minden ember előtt nyitva az üdvösség útja, Isten drága kincsévé, szenté lehet válni!

A gonosz próbál láthatatlanná válni, eltűnni, mert azt szeretné, hogy mi magunk tartsuk magunkat és egymást gonosznak!! A gonosznak nincs keze, lába,  nyelve! Ő azt szeretné, hogy mi egymást bántsuk, gyalázzuk, mocskoljuk, és önkezünkkel vessünk véget a magunk, és egymás boldogságának, életének! Ne higgyük el neki, hogy mi rosszak vagyunk!! Mikor magunkba nézünk, jóknak, igaznak érezzük magunkat, még akkor is, ha ilyen-olyan helytelen, vagy bűnös dolgokat is tettünk! Különbséget teszünk magunk és az általunk elkövetett helytelen dolgok között! A gyóntatószékben ülve, mindig rácsodálkozom, hogy az emberek milyen tisztán látják a határvonalat maguk és az általuk elkövetett bűnök között! A gyontatószékben azt is látom, hogy bűnbánattal, milyen egyszerű megszabadulni ettől a gonosztól, hisz a jó Isten, szerető mennyei Atyánk  mindannyiunkat a magáénak tart, bármilyen mélységekbe zuhantunk volna, Ő visszafogad!!
 
Sokan a gonosztól való szabadulást valami nagyon látványos dolognak tartják, pedig a mi istenünk az egyszerűség Istene. vele beszélni, hozzá visszatérni nagyon egyszerű!  Azt akarja, hogy bűnöddel térdelj le a lelkivezetőd elé, és alázattal valld meg botlásaidat, vétkeidet és a szentgyonás szentségében újjászületve, tisztán, szabadon menj és többet ne vétkezzél!
Hiszek a megtérésben, az újjászületés kegyelmében!
Szeretettel, Csaba t.
——–

Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt. Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így kiáltozott: „El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” Erre az ördög a földre sújtotta az embert, és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: „Mi ez? Akkora hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a megszállottakból.” Ennek híre elterjedt az egész környéken.

Lk 4,31-37