A szeretet parancsa

Többen kritizálják a papokat, az Egyházat, még magát Ferenc pápát is!! Sokan kérdezik, hogy nekem mi a véleményem?! Jézus Krisztus egyetlen parancsot adott a SZERETET PARANCSÁT! Már ezt is olyan nehéz teljesíteni, épp ezért én itt megmaradok és nem vállalok más feladatokat, terheket a vállamra, az ítélkezés nem az én dolgom! Azt tanácsolom kedves testvérek, hogy ti se tegyétek, a sokféle erőtől szabdalt világban arról ismerjenek meg bennünket, hogy szeretjük egymást! Amúgy is minket Szent Ferenc atyánk végrendelete kötelez! Szent Ferenc végrendeletében, csodálatos egyszerűséggel fogalmazza meg az Egyház hierarchiájával való kapcsolatát: “Azután egyházi rendjükre való tekintettel olyan határtalan bizalmat adott nekem az Úr és ad szüntelenül papjai iránt, kik a római Szentegyház szabályai szerint élnek, hogy még ha üldöznének, akkor is csak hozzájuk menekülnék. És ha akkora bölcsességgel rendelkeznék is, mint Salamon, és szegényes papokkal találkoznék a világban, akaratuk ellenére semmiképpen sem akarnék plébániájuk területén prédikálni. És úgy akarom tisztelni, szeretni és becsülni őket és a többieket, mint uraimat. És nem akarom észrevenni rajtuk a bűnt, mivel Isten Fiát szemlélem bennük, s ezért uraim ők…” (6-9).
 
Imádkozzunk Ferenc pápáért, Egyházunkért, Krisztus Misztikus testéért, melynek mi is tagjai vagyunk!
Szeretettel, Csaba t.