1Úton

1Úton Nemzetközi Zarándoklat az Édesanyákért, augusztus 25-én

Kedves Mindannyian,

Nagyon meghitt, áldott és kegyelmekben gazdag zarándoklatunk volt!

Több mint 300-an zarándokoltak Csíksomlyóra Szentegyházáról, Szentkirályról, Gyimesből, Madéfalváról, Csicsóból, Szépvízről, Szentlélekről és Csíkszeredából és több százan csatlakoztak még a hálaadó szentmisére, így megtelt a kegytemplom zarándok lelkületű, hálatelt szívű hívekkel!

 

Erdélyben több százan, a Kárpát-medencében több ezren vettek részt az 1Úton zarándoklaton.

Köszönjük minden zarándoknak az aktív részvételt, az imákat, a szolgálatokat. Az önkénteseknek a szervezést, papjainknak a szolgálatot, az áldásokat és a hálaadó szentmiséket, amelyek sok édesanya szemébe könnyeket csaltak!

 

Az idei 1Úton zarándoklat sajátossága, hogy nagyon sok gyerek vett részt. Meghatódottan hallgattam az imáikat. Egy gyermek ajkáról másképpen szól a rózsafüzér is. Édesek voltak, ahogyan megfogalmazták imaszándékaikat. Sokan szüleikért, de voltak, akik beteg testvérükért, nagyszüleik gyógyulásáért, barátaikért ajánlották fel a zarándoklatot.

Édesanyák nélkül nem lennénk a világon fogalmazta meg Böjte Csaba atya, édesanyák nélkül nincs nemzet, édesanyák nélkül nincs család. A hála, a szeretet és a kiengesztelődés zarándoklata volt az idei zarándoklat.

 

Mint minden zarándoklat elsősorban a résztvevőknek nyújt lelki élményt. Sok kapu megnyílt a falvakon, ahol elhaladtunk, megálltak a mezei munkából az emberek, és sokan imára kulcsolták a kezüket. Hiszem azt, hogy sok kapu megnyílt a szívekben is, hogy ezen a napon többen gondoltak az édesanyjukra és voltak, akik felkeresték édesanyjukat, vagy gyermeki szívvel imádkoztak édesanyjuk lelki üdvéért. Jó volt látni, hogy több generációs családok is részt vettek a zarándoklaton. Egy szakaszon három generáció édesanyja is jelen volt ugyanabból a családból. Voltak édesapák, akik elhozták gyermeküket és együtt imádkoztak az otthonmaradt édesanyáért, aki a napokban várja gyermeke születését.

 

A Kárpát-medencében az édesanyákért imádkoztunk, hálával, bocsánatkérő alázattal, gyermeki szívvel. És hálát adtunk Égi Édesanyánknak is, akinek a közbenjárását oly sokszor kérte és kéri magyar nemzetünk.

 

Hálás köszönet:

A Jó Istennek az önkéntesekért, a papokért, a zarándokokért, a családokért, akik együtt zarándokoltak gyermekeikkel, a támogatókért, a sajtónak a népszerűsítésért, a jó időért, a sok elmondott imáért, az elvégzett keresztutakért és hajnalig tartó szentségimádásokért, az édesanyákért! A Jó Isten hallgassa meg az édesanyákért mondott imákat! A Szűzanya legyen vigasztalója, lelki támasza, közbenjárója sok magányosan élő, gyógyulásra váró édesanyának!

Szeretettel várunk mindenkit 2019. augusztus 24-én, amikor az édesapákért fogunk imádkozni az 1Úton Nemzetközi Zarándoklaton!

Köszönet még egyszer az aktív segítségért!

Péterfi Attila

1Úton koordinátor

0744-639138

u.i. Képek letölthetők a facebook-ról!