2018. augusztus 6.

2018. augusztus 6. – Hétfő, Urunk színeváltozása
 
„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” 
 
A mennyei Atya ritkán szólal meg, de akkor is mindig drága Szent Fiára irányítja mindannyiunk figyelmét! Milyen jó látni ezt a hatalmas, élő szeretetközöséget, a Szentháromságot! E szeretetközösségbe kaptunk meghívást mindannyian, ott a helyünk, hisz lelkünk mélyén mindannyian arra vágyunk, hogy szeressenek, hogy mi magunk is szeretetté váljunk, együtt szeretteinkkel közösséget alkossunk a Szentháromsággal!
 
Életünk legfőbb célja, ahogy a gyermekeknek is tanítjuk a katekizmusban: megismerni, megszeretni és eggyé válni a Szentháromsággal!! Igen, célunk e földi életünk során mind jobban megismerni Istent és az Ő teremtett világát, a teremtményeket, testvéreinket! Teremtőt megismerve csodáljuk, nagyságáért, szépségéért, bőlcsességéért, jóságáért, és épp ezért vágyódunk arra, hogy megérintsük, szeretetben eggyé váljunk vele a Végtelennel az örökévalóságban!
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
Kép: felnövekvő lányainkat egyenként férjhez adva, épül, szépül Isten nagy családja.
——————-

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”

Mt 17,1-9

.