2018. augusztus 4.

Heródes megkívánta testvére feleségét, s mivel ő volt a fejedelem el is vette! Ki tudná felsorolni, hogy a megzabolázatlan testi kívánságok, hány ember bukását okozták a történelem során?!  A testi vágy Isten drága ajándéka, olyan mind egy hatalmas folyó, ha a medrében kanyarog, termékenyé tesz mindent a partján, maga a csoda, az áldás! De, ha kitör a medréből, és a gátat átszakítva árad, magával sodor  mindent mi útjában van, akkor az katasztrófa!! 
 
“Jobb megházasodni, mint érzéki vágytól égni.” – írja szelíd jósággal szent Péter a korintusiaknak, és mindannyiunknak! A nyár az udvarlás a családalapitás ideje! Ezért is hirdetem mindenfelé, kissé viccesen, hogy a család évében, az Egyház által meghirdetett akciós csomagban ingyen esketek és ezenfelül vállalunk  még öt ingyenes keresztelőt is szeretettel! Nagy lehetőség, csak most, csak neked! Bár a készlet korlátlan, de azért biztatlak,  indulj el, hogy le ne maradj! Várom a jelentkezéseket!

Szeretettel, Csaba t.

——-

Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: „Ez Keresztelő János: ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje.” Heródes ugyanis annak idején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: „Nem szabad őt feleségül venned!” Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt.
Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: „Add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!” Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlevő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki (Keresztelő János fejét).
Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak; ő meg elvitte anyjának.
Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet, és eltemették. Majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki.
Mt 14,1–12