2018. augusztus 2. – Csütörtök

Nem vagyunk egyformák! Minden lány petefészke már a születéskor,  – az orvos ismerőseim szerint -, egymillió női ivarsejtet tartalmaz. A férfiak egyszeri magömlése szintén egymillió férfi ivarsejtet tartalmaz… Bármelyik másik sejt ért volna hamarább célba, de ha egy másnap, egy másik sejt termékenyedet volna meg, akkor most nem én, hanem a testvérem lenne itt. Egymillió szorozva egymillióval, milyen kevés esélye volt annak, hogy én egyáltalán megfoganjak, és azóta is mennyi buktató, nehézség volt, ami mind-mind megakadályozhatta volna azt, hogy én most egyáltalán szóljak hozzátok!
 
Ajándék létem tudatában sok szeretettel köszöntlek benneteket kedves testvéreim és arra biztatlak, hogy örvendjünk a puszta létünknek, annak, hogy vagyunk, hogy létezünk, hogy egymásnak testvérei lehetünk, hogy gondviselő mennyei atyánk mint jópásztor a gondunkat viseli! Ajándék létünk minden pillanatát nagylelkűen mi magunk is váltsuk  ajándékká! Arra születtünk, hogy az áldást osztó Isten áldásaivá váljunk! Ne azt nézzük, hogy a mellettem élő ember mit tesz, hogy viselkedik, mennyit bukdácsol, hanem legyek számára Teremtő Istenem áldó keze, simogatása, vigasztaló, gyógyító támasza! Egyetlen parancsot adott Jézus Krisztus: szeresd felebarátodat mint önmagadat! Áldássá válva már ma lépjünk rá az örökéletre vezető szeretet útjára! 
 
Bukdácsoló testvéretek, Csaba t. 
 
Kép: Oroszhegyi kolléganömmel örvendünk nagyra nőtt lányunknak és az ő szép családjának.
———————-

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt?” „Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.” Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. 

Mt 13,47-53