Július 25. – szerda

július 25. – Szerda, Szent Jakab apostol

 
Új generációk, mai fiatalok, szülök!!
 
A szentírást olvasva azt látom, hogy a kétezer évvel ezelőtt élt emberek jó és rossz tulajdonságai a mai embereknél is visszaköszönnek!! Nem sokat változtunk az évezredek alatt, a szülök ma is “lobbiznak” a “törtető” gyermekeik oldalán. Két apostol anyukája közbenjár fiaiért: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Mt 20,20
 
Érdemes Jézus mai tanítását átelmélkedni! Azt állítja, hogy nem kell kiirtani magunkból a vágyakat, nem az a baj, ha értelmes életet akarunk élni, ha “nagyok” akarunk lenni, hanem az a baj, ha ezt törtetve, egymást letaposva szeretnénk megvalósítani!! Jézus megmutatja az igazi nagyságra vezető utat: “Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek!” Mt 20,28
Nem hiszem, hogy a szó igazi, nemes értelmében vett emberé válás valaha is könnyebb, vagy nehezebb lett volna mint ma! A “mennyország” ma sincs közelebb, vagy távolabb senkitől mint Krisztus korában!! Akkor sem, de ma sem adják ingyen a fiataloknak, az álmokat valóra váltó, alkotó, tettrekész érett felnőttkort, a nyugodtan tanító, bölcs öregkort, egyszóval az üdvösséget! Minden generációnak útra kell kelnie és meg kell hódítania az örök életet, a halhatatlanságot!! Előttünk is ott a  csodálatos cél, az út is világos, az alázatos testvéri szeretet, akkor mire várunk?! Igen, az egyetlen út mely a teljes életre, a Teremtőnk karjai közé vezet, a kisebb testvéri szeretet, ilyen egyszerű, gyertek induljunk el!!
Szeretettel, Csaba t.
Kép: Szent Ferenc Alapítvány diákjai a Nyugati-Kárpátok útjain
———

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.”
Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.” 

Mt 20,20-28