2018. július 18. – Szerda

“…kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! ” Mt 11,25

A Boldogságos Szűzanya, a csodálatos hálaénekében megfogalmazza Istennek a kicsinyek iránti szeretetét.
“Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt.” Lk 1,47

Istennek, a kicsinyek iránti szeretete csodálatos!
Számomra öröm látni, hogy a szerénység, az alázat, az egyszerűség mennyire fontos a jó Istennek. A kicsinység, azaz az alázatosság erényét tartotta az egyház mindig is minden erény királynőjének. A teológusok, az egyház szentjei sokszor, sokféleképpen megfogalmazták, hogy a mennyország kapuja az alázatosság, mert lehetünk okosak, bölcsek, minden más erényben gazdagak, sőt bármennyi jót is tehetünk, ha gőgösök, beképzeltek vagyunk, ha arrogánsan lenézzük testvéreinket, akkor “a szívükben gőgösöket Isten letaszítsa” ahogy a Boldogságos Szűzanya a Magnificat-ban énekli.

Az alázat nem azt jelenti, hogy magamról lemondva visszahúzódom a semmitevésbe, hanem azt, hogy kicsinységem tudatában a jó Isten irgalmában, erejében bízva útra kelek! Milyen szép Szent Péter csodatevő beszéde, amit a bénának mond: “Aranyam, ezüstöm nincs nekem, de Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel és járj.” Szent Péter világosan tudja, hogy ő nem tud csodát tenni, nem tudja a nagy dolgot megoldani, de Jézus Krisztus elég hatalmas
ahhoz, hogy akár ő általa is megoldja a gondokat, nehézségeket! Krisztus nem azt akarja, hogy saját kicsinységünk tudatában elbújunk egy egérlyukban, hanem azt, hogy az Ő nyomába lépve, az irgalmasság testi, lelki jócselekedeteit végezve, szerényen, alázattal, bölcsen építsük Isten Országát!

Merjünk kicsinyek lenni és nagy dolgokra vállalkozni Jézus Krisztus nevében! Szeretettel, Csaba t.

Kép: Gálospetri-i gyermekeink a templomban verset mondanak.

—-

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Mt 11,25-27