2018. július 10. – Kedd

“Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”
Mt 9,32-38

Nem csak Krisztus korában, de sajnos ma sincs elég ember az aratáshoz! De ma, nem csak az oltár, a szószék mellett van kevés “munkás”, hanem mindenfelé! Nap mint nap hívnak, keresnek ilyen-olyan munkára fiatalokat, felnőtteket, kereslet van, de munkavállaló nincs! A gyermekeinkkel, fiataljainkkal ha nem tudjuk megszerettetni a becsületes munkát, akkor lassan elnéptelenedik a Kárpát-medence!

Évek óta próbálom felhívni a figyelmet, hogy iskoláink hihetetlen sok pénzért élhetetlen, félművelt, semmihez nem értő végzősöket képeznek évről évre! Pap László atya több mint két évtizede nyilvános fórumon kimondta, hogy iskoláink “selyempapírba csomagolt rabszolga piacok”, hol csak arra készítik fel a generációkat, hogy hogyan vehetik meg maguknak a nyugatra induló járatokra a jegyet, hogy ott aztán náluknál “okosabb” embereknek, eladják fizikai, szellemi képességeiket!

A szülök, az iskolák, az egész társadalom, de még az egyháznak is a legfontosabb feladata: felkészíteni gyermekeinket, hogy felnőve, szülőföldjükön összefogjanak és becsületes munkából, önmaguk, családjuk számára tisztességes megélhetést biztosítsanak! Az önfenttartás parancsa az első és legfontosabb parancs, megkerülhetetlen feladatot ró ránk, melyre minden gyermeket, fiatalt fel kell készítenünk! Minden más csak ezután jön! Közös létünk fenntartása, az élet a cél, ha ezt nem tudjuk elérni, akkor semmit nem értünk el és a jóléti, fogyasztásra épülő társadalmunk megbukott, összefog dőlni!

A gondokat, lehetőségeket észrevéve, lelkiismeretünkre, Istenre figyelve, szellemi, fizikai, lelki adottságainkat felhasználva, az alkotó teremtésben Teremtőnknek társaivá válva, becsületes munkánkkal biztosítsunk tisztességes megélhetést magunk és családunk számára!!

Szeretettel, Csaba t.

Kép: Tehenek szorgalmas gazdára várva.
——
Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt
kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt
mondogatta: “Ilyen még sohasem történt Izraelben.” A farizeusok azonban
megjegyezték: “Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
ördögöket.” Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat.
Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és
meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a
népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és
kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így
szólt tanítványaihoz: “Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek
az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”
Mt 9,32-38