2018 július 6. – Péntek

Isten és az ember egy asztalhoz ül! A végtelen és a porszem egymás szemébe nézve jókedvvel koccint egy pohár borral! Annyira szép, hogy igazából el sem tudjuk hinni! Isten nem a messzi fellegekből kukkol minket, hanem részese akar lenni a mindennapi életünknek! Feltámadása után is sült halat kér és együtt eszik a döbbent tanítványaival! Közvetlenség, egyszerűség, megszólíthatóság, elérhetőség mennyi szép erény, a barátságos Istenünk szép vonásai! Ma próbáljam megélni ezeket a szép krisztusi tulajdonságokat, ráérősen üljek egy asztalhoz a körülöttem élő emberekkel! Testvéreim, az örök életben is együtt leszünk, Isten nem terít a mennyek országában mindenkinek külön-külön!
 
Szeretettel, Csaba t. 
 
————————–

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” 

Mt 9,9-13