2018. július 5. – Csütörtök

2018. július 5. – Csütörtök

A bűn, a betegség és a butaság sajnos sokszor egy tőről fakad! Az egész embert kell gyógyítani, mert a lelki, testi, szellemi gyógyulás hozza meg együtt az Ember gyógyulását, az egészséget, épséget, teljességet! Jézus mindhármat gyógyítja, az embereket irgalmasan bűnbánatra vezeti, bölcsességgel tanítja, és jósággal gyógyítja, hogy Istengyermeki szabadságban, jótestvérekként szeretetben élhessünk ezen a földön! Jézus képére, hasonlatosságára született embernek ugyanez a dolga, szabadítsuk fel egymást a bűn rabságából, törjünk ki a tudatlanság sötétségéből, és Isten legcsodálatosabb ajándékát, testünket gyógyítsuk, ápoljuk, tartsuk karba! Mikor a tízparancsolatban Isten arra kér, hogy: “ne ölj” akkor hiszem, hogy azt akarta mondani, hogy se a lelkét, se a szellemét, se a testét ne pusztítsd el senkinek!

Szeretettel, Csaba t.

Kép: Nem Adom Fel együttessel Csíkszeredában
—–

Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő
városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon.
Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: “Bízzál fiam! Bocsánatot
nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: “Ez
káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette:
“Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom:
Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy ha azt mondom: Kelj föl, és járj!?
Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök
megbocsátására!” A bénához fordulva folytatta: “Kelj föl, fogd ágyadat,
és menj haza!” Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem
fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat
adott az embereknek.
Mt 9,1-8